Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Docly

Çfarë duhet bërë me fitimin nga interesi (kamata), a përdoret për bamirësi?

Estimated reading: 2 minutes

Nëse është e mundshme, nuk duhet të investohet para në institucionet që punojnë me interes. Por, në rast se personi është pjesë e një sistemi ku pa pasur ndikim ai një pjesë e të ardhurave investohen me kamatë dhe fitimi i shpërndahet edhe atij (sikur tek disa skema të kursimeve pensionale), atëherë këto para duhet të jepen tek nevojtarët.

Kur i Dërguari i Allahut (a.s.) kuptoi se mishi i deles që i ishte servirur ishte i fituar në mënyrë të paligjshme, ai menjëherë u tërhoq dhe ua dërgoi të varfërve.

Në një rast tjetër kur Ebu Bekri (r.a.) vuri bast që Bizanti të fitonte luftën kundër iranianëve dhe kur doli ajo që tha, devetë që i kishte fituar ua dha si ndihmë të varfërve. (Gazaliu në Ihja)

Domethënë, mallrat haram nuk mund të hahen, por ato u jepen të varfërve. Nga kjo nuk pritet asnjë shpërblim a sevap, për bazë merret vetëm lirimi nga përgjegjësia.

Dispozita për paratë e kamatës (interesit) nuk është gjë tjetër veçse kjo. Paratë nuk duhet të investohen në institucione me interes. Megjithatë, nëse një situatë e tillë është e detyruar, interesi i marrë duhet t’i jepet një vendi përfitimi i të cilit është larg personit të tij; Duhet të merret në konsideratë një zgjidhje e dhënies së tyre nevojtarëve, si blerja dhe shpërndarja e librave, apo dhënia e tyre për nevoja të tjera, ndoshta përveç ushqimeve.

Allahu di më së miri.

 

Referencat:

https://sorularlaislamiyet.com/bankadaki-faiz-geliri-ne-yapilmalidir-hayir-islerinde-kullanilir-mi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA