Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Docly

Si mund t’i bindim shpirtrat tanë të jenë falës? Falja ne Islam

Estimated reading: 3 minutes

Falja ne Islam eshte një nga meritat më të bukura të Islamit mbi ne. Allahu e lavdëron atë meritë të favorshme në disa ajete dhe i inkurajon njerëzit të falin nga shpritrat. Dy nga ato vargje janë si më poshtë:

Ti (Muhammed) merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. (Kuran, (Al-Aráf); 199 (7: 199))

Të cilët japin kur janë shlirë edhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mllefin, që ua falin (të keqen) njerëzve, e All-llahu i do bamirësit. (Kuran, (Al Imran); 134 (3: 134)

Kenaqesia dhe gëzimi i marrë nga falja është shumë herë më shumë sesa kënaqësia e marrë nga hakmarrja. Falja gjithmonë i jep qetësi dhe rehati personit që fal. Shkalla e përsosur e faljes është e veçantë për Allahun. Allahu i Madhërishëm të dy fal, faljen dhe ata që falin.

Ne shohim shembujt më të bukur të faljes në jetën e Profetëve tanë. Si vijon: Shefat e fisit Kurejsh komplotuan për të vrarë Profetin (a.s). Meqenëse nuk mund ta bënin atë në praktikë, e nxorën me forcë nga Meka. Më vonë, Profeti pushtoi Mekkën me ndihmën e Allahut. Ndërsa njerëzit, të cilët e kishin detyruar Profetin të migronte, u mblodhën rreth Qabes dhe po flisnin se si do të vriteshin, Profeti u afrua në derën e Qabes i pyeti se çfarë prisnin nga ai. Kur ata i thanë se po prisnin falje prej tij, ai shpalli amnisti të përgjithshme.

Një nga shenjat e Islamit është të jesh i butë. Allahu i Madhërishëm i pëlqen shërbëtorët e Tij të butë.  “Ti ishe i butë ndaj atyre, ngase All-llahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do shkapërderdheshin prej teje, andaj ti falju atyre dhe kërko ndjesë për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në All-llahun, se All-llahu i do ata që mbështeten.” . (Kuran (Al Imran); 159 (3: 159)

Shkalla më e lartë e faljes është përgjigjja e së keqes me të mirë. Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj, (të keqen) ktheje në mënyrën më të mirë, se atëherë ai, me të cilin kishit njëfarë armiqësie, do të bëhet mik i afërt. (Kur’ani, Shpjeguar me Detaje (Fussilat); 41 (3: 34))

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA