Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Si mund t’i bindim shpirtrat tanë të jenë falës? Falja ne Islam

Estimated reading: 3 minutes 138 views

Falja ne Islam eshte një nga meritat më të bukura të Islamit mbi ne. Allahu e lavdëron atë meritë të favorshme në disa ajete dhe i inkurajon njerëzit të falin nga shpritrat. Dy nga ato vargje janë si më poshtë:

Ti (Muhammed) merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. (Kuran, (Al-Aráf); 199 (7: 199))

Të cilët japin kur janë shlirë edhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mllefin, që ua falin (të keqen) njerëzve, e All-llahu i do bamirësit. (Kuran, (Al Imran); 134 (3: 134)

Kenaqesia dhe gëzimi i marrë nga falja është shumë herë më shumë sesa kënaqësia e marrë nga hakmarrja. Falja gjithmonë i jep qetësi dhe rehati personit që fal. Shkalla e përsosur e faljes është e veçantë për Allahun. Allahu i Madhërishëm të dy fal, faljen dhe ata që falin.

Ne shohim shembujt më të bukur të faljes në jetën e Profetëve tanë. Si vijon: Shefat e fisit Kurejsh komplotuan për të vrarë Profetin (a.s). Meqenëse nuk mund ta bënin atë në praktikë, e nxorën me forcë nga Meka. Më vonë, Profeti pushtoi Mekkën me ndihmën e Allahut. Ndërsa njerëzit, të cilët e kishin detyruar Profetin të migronte, u mblodhën rreth Qabes dhe po flisnin se si do të vriteshin, Profeti u afrua në derën e Qabes i pyeti se çfarë prisnin nga ai. Kur ata i thanë se po prisnin falje prej tij, ai shpalli amnisti të përgjithshme.

Një nga shenjat e Islamit është të jesh i butë. Allahu i Madhërishëm i pëlqen shërbëtorët e Tij të butë.  “Ti ishe i butë ndaj atyre, ngase All-llahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhdë e zemërfortë, ata do shkapërderdheshin prej teje, andaj ti falju atyre dhe kërko ndjesë për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në All-llahun, se All-llahu i do ata që mbështeten.” . (Kuran (Al Imran); 159 (3: 159)

Shkalla më e lartë e faljes është përgjigjja e së keqes me të mirë. Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj, (të keqen) ktheje në mënyrën më të mirë, se atëherë ai, me të cilin kishit njëfarë armiqësie, do të bëhet mik i afërt. (Kur’ani, Shpjeguar me Detaje (Fussilat); 41 (3: 34))

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Si mund t’i bindim shpirtrat tanë të jenë falës? Falja ne Islam

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA