Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

A ka dallime djalë-vajzë në trashëgiminë Islame? A është e drejtë ndarja e tillë e mallit / pasurisë?

Estimated reading: 4 minutes 162 views

Allahu është Hakim, nuk bën asgjë kot, ka urtësi të panumërta në çdo gjykim. Megjithatë, ne ndjekim dekretet e Allahut jo për shkak të urtësisë së tyre, por sepse ato janë urdhrat e Tij, dhe i shmangim ndalesat e Tij sepse ato janë ndalimet e Tij, pra i bindemi Allahut.

Megjithatë, kur analizojmë urtësitë e panumërta të çdo urdhri apo ndalimi; na bëhen më shumë arsye që të rrisim falenderimin e lavdërimin tonë karshi Allahut, Krijuesit tonë.

Sa i përket temës së trashegimisë:

 1. Nuk i jepen burrit dy dhe gruas një pjesë në të gjitha rastet e trashëgimisë. Për shembull, kur babai dhe nëna trashëgojnë djemtë e tyre, ata të dy marrin 1/6 secili.
 2. Kur djemtë dhe vajzat / gratë trashëgojnë së bashku, dhënia e dy aksioneve për meshkujt dhe një pjesë për femrat lidhet me urtësinë e ekuilibrit që quhet nimet-kulfet (mirësi-ngarkesë). Trashëgimia është një mirësi, ndërsa kujdesi ndaj familjes me të cilën ngarkohet trashëgimtari është ngarkesë. Nëse burri mban barrën dy herë apo edhe më shumë se vajza, nuk do të ishte e drejtë t’u jepet atyre një pjesë e barabartë e trashëgimisë. Barazia nuk është gjithmonë drejtësi. Nuk paguhen me të njëjtën pagë inxhinierët dhe punëtorët e pakualifikuar që punojnë në të njëjtin vend pune, do të ishte e padrejtë nëse do të jepej.
 3. Supozojmë se vdes babai dhe janë një vajzë dhe një djalë që e trashëgojnë atë. Le të trashëgojnë 3000 Euro: 2000 nga këto i jepen djalit dhe 1000 vajzës. Tani le të vijmë te ngarkesat (përgjegjësitë):
  1. Vajza nuk ka asnjë detyrim të shpenzojë para për askënd tjetër përveç vetes.
  2. Ndërsa djali:
   1. Për të siguruar familjen e tij
   2. Ekziston një detyrim për të mbështetur nevojtarët në familjen e madhe kur është radha e tij (do të ndihmojë gjithashtu disa të afërm për jetesën e tyre).
   3. Nëse njëri nga të afërmit ka një aksident për të cilin duhet të paguajë kompensim, ai do të marrë pjesë atë kompensim.
   4. Ai do të marrë pjesë në mbrojtje kombëtare me trupin dhe mallin e tij.
  3. Vajza do të marrë mehr kur të martohet, dhe djali do të paguajë ose do të marrë hua para kur të martohet. Le të bëjmë një llogaritje të thjeshtë: Nëse djali që merr 2000 Eur jep 1000 Eur mehr kur martohet, atij do t’i mbeten një mijë Euro. Nëse vajza që merr një mijë Euro nga trashëgimia dhe merr edhe një mijë Euro mehr, ajo do të ketë dy mijë Euro. Që në hapin e parë, vajza është më e lartë për sa i përket ekuilibrit të mirësive dhe ngarkesave (pra ka diskriminim pozitiv).

Kjo do të thotë, ndarja e trashëgimisë që bën Islami bazuar në urtësinë e ekuilibrit të mirësive dhe ngarkesave nuk është kurrë e padrejtë nëse të gjitha dispozitat e fesë zbatohen në një shoqëri islame.

Shfaqja e padrejtësisë, për shembull, është për shkak të faktit se djali sillet musliman kur merr, dhe laik (përsa i përket barrës) kur jep.

Sa i përket pyetjes, “A mund të ndahet trashëgimia në mënyrë të barabartë me motrat nëse pajtohen të gjithë?”

Pasi trashëgimtarët të jenë të kënaqur me ndarjen Islame, ata mund të dhurojnë disa apo edhe të gjitha aksionet e tyre për motrat e tyre me vullnetin e tyre të lirë.

 

Burimi: https://sorularlaislamiyet.com/mirastan-kadina-az-mi-veriliyor-nicin

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A ka dallime djalë-vajzë në trashëgiminë Islame? A është e drejtë ndarja e tillë e mallit / pasurisë?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA