Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

A kërkon gusël shikimi i filmave të turpshëm? Videot pornografike

Estimated reading: 2 minutes 124 views

Para se të japim përgjigjen e pyetjes, do të dëshironim të bënim disa përkujtesa.

Në thelb, një mysliman duhet të qëndrojë rreptësisht larg veprimeve të tilla që çojnë në zina (amoraliteti), të tilla si shikimi i një filmi të turpshëm.

  • Ndërsa në Kuran shpjegohet se është haram të shikosh imazhe të ndyra, Profeti ynë a.s. gjithashtu tërheq vëmendjen për këtë mëkat në hadithe të ndryshme dhe dëshiron ta mbajë umetin e Tij a.s. larg këtij akti shumë të dëmshëm. Profeti a.s. na tregon se shikimi i haramit është zina e syve dhe deklaron se shikimi i haramit është një shigjetë nga shigjetat helmuese të shejtanit.
  • Në Kur’an, thuhet “mos iu afro zinas (amoralitetit)” dhe jo “mos bëj zina”, pra çdo veprim që mund ta çojë një person të kryejë zina është i ndaluar. Baza e shumë llojeve të zinas qëndron në animin kah ajo, dhe disa prej tyre rezultojnë në zina.
  • Nuk duhet harruar që mëkatet e tilla vrasin disa nga ndjenja të thella njerëzore që mund bëhen shkak të shkojmë në Xhennet! Kur mendojmë për gjendjen aktuale të shoqërisë dhe në një kohë kur është kaq e lehtë të bësh haram, duhet të jemi më vigjilentë ndaj harameve dhe të kërkojmë mënyra për të fituar pëlqimin e Allahut duke përdorur kapitalin tonë jetësor në mënyrën më të mirë.

Sa i përket përgjigjes së pyetjes, nuk është shikimi i imazheve të turpshme ato që e bëjnë një person xhunub (të papastër) dhe prandaj nuk kërkon gusël. Ajo që e bën një person xhunub është rrjedha e rrjedhës epshore. Nëse një rrjedhë e tillë vjen gjatë kësaj kohe, personi bëhet edhe xhunub krahas të gjitha harameve që i merr për shikimin e atyre videove.

 

Resurset:

http://hikmet.net/mustehcen-film-izlemek-guslu-gerektirir-mi/

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A kërkon gusël shikimi i filmave të turpshëm? Videot pornografike

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA