Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Docly

A është e lejuar të shqetësosh dhe të bezdisësh dikë vetëm për argëtim?

Estimated reading: 2 minutes

Si duhet të sillen gratë muslimane nëse ndonjë burrë musliman e ngacmon atë thjesht për argëtim, duke dërguar e-maila dhe fjalë të këqija vetëm për kënaqësi?

 

Vëlla dhe motër e nderuar,

Është e ndaluar të shqetësosh jo vetëm myslimanët por edhe jomyslimanët. Prandaj, është shkelje e të drejtave të Allahut dhe të njeriut të ngacmosh një zonjë myslimane për argëtim duke dëmtuar integritetin dhe nderin e saj. Ata që e kanë bërë atë duhet të pendohen dhe t’i kërkojnë falje personit të dëmtuar. Përndryshe, në ahiret, të drejtët do të marrin detyrimet e tyre me të drejtë:

-I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) tha: A e dini kush është i varfër?

-Ata (sahabët e Profetit) thanë: Një njeri i varfër në mesin tonë është ai që nuk ka as dirhem me vete dhe as pasuri.

-Ai (Profeti) tha: I varfëri i Umetit tim (bashkësisë) do të ishte ai që do të vinte në Ditën e Ringjalljes me lutje, agjërime dhe zekat, por (ai do ta gjente veten të falimentuar atë ditë pasi do të kishte shteruar fondet e tij të virtytshme) pasi ai hodhi abuzime mbi të tjerët, solli turmë kundër të tjerëve, konsumoi në mënyrë të paligjshme pasurinë e të tjerëve, derdhi gjakun e të tjerëve dhe rrahu të tjerët, dhe virtytet e tij do të llogariteshin në llogari të njërit (i cili vuajti nga dora e tij). Dhe nëse veprat e tij të mira nuk arrijnë të pastrojnë llogarinë, atëherë mëkatet e tij do të futen (në llogarinë e tij) dhe do të hidhet në Xhehennem. (Muslim, Birr, 59)

Në këtë rast, një grua muslimane duhet të ketë dinjitetin dhe pjekurinë që i përshtatet një zonje myslimane; nuk duhet të hedhë dyshime për sjelljet, veprimet dhe sjelljen e saj; dhe nëse është e nevojshme, ajo duhet të njoftojë autoritetet.

 

Burimi: https://questionsonislam.com/question/it-true-disturb-and-annoy-someone-just-fun

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA