Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A është e lejueshme që njerëzit nga medhhebet e ndryshme të martohen? A duhet që bashkëshortët t’i përkasin të njëjtit medhheb?

Estimated reading: 2 minutes 147 views

Eshtë e lejueshme që njerëzit nga medhhebet e ndryshme të martohen. Gruaja nuk ka pse të ndjekë medhhebin e burrit të saj pas martesës.

Një grua Ehli Sunnet që martohet me një burrë Shiit ose Alevit:

Një grua muslimane mund të martohet vetëm me një burrë mysliman. Prandaj, është e nevojshme së pari të përcaktohet një musliman. Një musliman është një person i cili pranon të gjitha dekretet e përcaktuara të fesë islame dhe i cili nuk refuzon asnjë prej tyre. Kjo është, ai është një person i cili beson në urdhrat e Islamit si lutjet, agjërimi, zekati, haxhi, abdesi dhe gusli, dhe ndalimet si kurvëria, alkooli dhe interesi. Sidoqoftë, një person i cili nuk i pranon të gjitha ose disa nga çështjet e përmendura më lart nuk konsiderohet si musliman dhe nuk është e lejueshme të martohet me të. Nëse martohen, jeta e tyre martesore është e paligjshme qoftë ai sunit, shiit apo alavit.

Pra, kriteri për martesë është Islami. Fatkeqësisht, shumë gra muslimane martohen me burra jomuslimanë pa pyetur për këtë dhe pa mësuar urdhërin e Islamit; kështu, ata e meritojnë mallkimin e Allahut deri në Diten e gjykimit.

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A është e lejueshme që njerëzit nga medhhebet e ndryshme të martohen? A duhet që bashkëshortët t’i përkasin të njëjtit medhheb?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA