Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Cilat janë këshillat e fesë tonë në lidhje me martesen?

Estimated reading: 1 minute 65 views

Profeti (a.s) u jep besimtarëve këshillat vijuese per martesen:

 “Një grua mund të martohet për katër gjëra: Pasurinë e saj, prejardhjen e saj, bukurinë e saj ose për fenë e saj. Zgjidhni atë fetare në mënyrë që të jetë e lumtur.” (Ibn Maxhe, Nikah: 6)

Është këshilla e Profetit për t’i dhënë rëndësi aspektit fetar të një gruaje së bashku me karakteristikat e tjera. Prandaj, është pika më e rëndësishme që një musliman duhet të marrë në konsideratë. Gratë gjithashtu duhet t’i japin rëndësi fetarisë dhe etikës së lartë ndërsa vendosin për një burrë që do të martohet.

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA