Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A është e detyrueshme të rriten mustaqet në Islam? A konsiderohet mëkatar mos mbajtja?

Estimated reading: 2 minutes 141 views

Profeti Muhamed, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, tha: Pesë gjëra – në një transmetim tjetër, dhjetë gjëra – janë në krijimin tonë. dhe deklaroi se njëra prej tyre është  shkurtimi i mustaqeve (Muslimi, Tahara, 50, 56). Eshtë e virtytshme të rritet një mustaqe pasi do të thotë të mbrosh krijimin (fitrat). Për më tepër, për disa muxhtehidë (dijetarë islamë që kanë të drejtë të nxjerrin çështje dytësore nga Kurani dhe Suneti), është mekruh (fetarisht e neveritshme) të rruajnë plotësisht mustaqet. Hadithet për mustaqet kanë të bëjnë me shkurtimin e tij. Në një hadith të transmetuar nga Tirmidhiu, Profeti thotë: Ai që nuk i shkurton mustaqet nuk është nga ne. (Tirmidhi, Adab, 6). Mustaqet duhet të shkurtohen në atë mënyrë që të shihet skuqja e buzës së sipërme.

Dijetarët e Islamit, duke marrë parasysh të gjitha hadithet në lidhje me çështjen, thonë se është Sunet (mënyra sesi veproi Profeti, i cili duhet të pasohet nga muslimanët) të rritet një mjekër, dhe se pa një domosdoshmëri absolute, është tahriman makruh ( makruh afër haram-ndalimit) për të rruar mjekrën tashmë të rritur.

Sa i përket mustaqeve, ndërsa disa studiues argumentojnë se nuk duhet të rruhet, por duhet të shkurtohet nga skajet e buzës së sipërme, disa studiues të tjerë e shohin atë si të lejuar dhe madje edhe më mirë ta rruajnë atë me kusht që të mos ketë qëllim të ngjasojë me gratë ose idhujtarë.

Nëse mjekra është rritur, të kujdesesh për të është një shprehje e respektit ndaj sunnetit të Profetit. Sa i përket mustaqeve, kriteret fetare janë si më poshtë: të mos lejojë qime të mbulojë buzën e sipërme, të rritet mustaqet për aq sa vet flokët e vetullave dhe të mos lejohet të rritet më gjatë se buza.Dijetarët që ndoqën hadithin i cili tha: Shkurtoni mustaqet tuaja. I shkurtuan mustaqet e tyre aq të shkurtra sa t’i bëjnë lëkurat e tyre të dukshme.

Si rezultat, mund ta themi këtë: Nëse mjekra është rritur, nuk ka pengesë fetare në marrjen e mustaqeve apo jo. Nëse nuk rritet mjekra, është më e përshtatshme të rriten mustaqet.

 

https://questionsonislam.com/article/it-compulsory-grow-mustache-islam-person-who-does-not-grow-mustache-big-fist-regarded-sinful

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A është e detyrueshme të rriten mustaqet në Islam? A konsiderohet mëkatar mos mbajtja?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA