Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A lejohet shikimi i videove me përmbajtje seksuale e pornografike? Shikimi i haramit në Islam

Estimated reading: 4 minutes 245 views

Islami ka ndaluar të gjitha pamjet që janë të turpshme, pavarësisht nëse pamja është në TV, internet ose faqe revistash. Shikimi i haramit është haram dhe ky haram përfshin jetën reale, mjedisin në internet dhe botime të tjera. Si rezultat, të gjithë këto kanë të njëjtin efekt te njeriu dhe e çojnë atë në mëkat. Të thuash se shikimi i imazheve të turpshme në internet ose në televizion nuk është haram është mashtrim dhe herezi.

Profeti ynë (a.s) na tregon se çdo pjesë e trupit ka zinan e llojit të vet, dhe se zinaja e syve është të shikosh haramin. Në një hadith tjetër, Ai a.s. deklaron se shikimi i haramit është një shigjetë nga shigjetat helmuese të shejtanit.

Allahu i Madhërishëm gjithashtu i drejtohet femrave dhe meshkujve veçmas në Suren Nur dhe i urdhëron të mbrojnë sytë e tyre nga harami. Të gjitha këto urdhra dhe ndalime janë absolute. Nëse ka përjashtime, këto janë përcaktuar edhe nga feja jonë. Për shembull, në raste të tilla kur një mjek kujdeset për një pacient gjatë trajtimit, bëhet e lejueshme të shikimi i vendeve të turpshme për shkak të nevojës së shërimit.

Meqenëse sytë janë dritaret e zemrës për në botën e jashtme, mëkatet që hyjnë në zemër së pari hyjnë përmes syve. Për sa kohë që një person nuk i mbron sytë e tij nga harami, secili haram krijon një pikë të zezë në zemrën e tij, dhe pas një kohe, këto pika e mbulojnë zemrën dhe e bëjnë atë të mbuluar nga e zeza.

Nga ana tjetër, Allahu i Madhërishëm ndaloi çdo mënyrë që mund të çonte në atë veprim të shëmtuar duke urdhëruar “Mos iu afro zinasë” në Kur’an. Nuk ka dyshim se mediat me përmbajtje seksuale janë përfshirë në këtë ndalesë.

Me çfarëdo që është i zënë një person, mendja, ëndrrat dhe mendimet e tij janë në atë drejtim. Prandaj, një person që sheh haram, mendon për haram dhe fle me haram nuk mund të shijojë adhurimin e tij dhe as të jetë i vetëmjaftueshëm për jetën e tij fetare.

Nuk është reale të thuhet se një person i cili përfshihet në harame të tilla në mjedisin virtual do të mbrojë veten në botën reale. Përkundrazi, një person mendja e të cilit është e ndotur me imazhe të tilla në botën virtuale do të mendojë gjëra të ngjashme në botën reale dhe do të dëshirojë të angazhohet me to.

Me pak fjalë, është jashtëzakonisht e rëndësishme për një mysliman të mbrojë sytë e tij nga pamjet haram, qoftë në internet, në televizion, në revista, në gazeta ose në treg. Dhe nuk duhet harruar se shmangia e mëkatit nga një person i jep atij shpërblime sikur të kishte bërë një vaxhib. Sa më e vështirë është që të lihet një haram, aq më shumë na shpërblen Allahu, mjafton të angazhohemi në rrugën e Tij.

Allahu i Lartësuar thotë: “…Nëse ai më afrohet një pëllëmbë, Unë do t’i afrohem atij një krah; nëse ai më afrohet një krah, Unë do t’i afrohem atij dy pashë dhe, nëse ai vjen drejt Meje duke ecur, Unë do të shkoj drejt tij duke vrapuar!” Buhariu 7405

 

Resurset:

http://hikmet.net/sanal-ortamdaki-cinsel-icerikli-video-vs-gibi-seylerin-dindeki-hukmu-nedir/

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A lejohet shikimi i videove me përmbajtje seksuale e pornografike? Shikimi i haramit në Islam

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA