Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

A është mëkat të kesh dyshime dhe mendime negative për të tjerët?

Estimated reading: 2 minutes 181 views

I dashur Vëlla / Motër,

Një ajet në lidhje me këtë çështje është si më poshtë:

O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, meqë disa dyshime janë mëkat dhe mos hulumtoni për zbulimin e të metave të njëri-tjetrit, dhe mos përgojoni njëri-tjetrin; a mos ndonjëri prej jush dëshiron të hajë mishin e vëllait të vet të vdekur? Atë pra e urreni! Kini frikë nga ndëshkimi i All-llahut, e All-llahu është mëshirues, Ai pranon shumë pendimin. Kuran 49:12

Një mysliman duhet të ketë gjithmonë mendime pozitive për vëllezërit e tij myslimanë. Sepse, kjo është një domosdoshmëri e fesë sonë. Përveç kësaj, eleminimi i ligësisë kërkon një qëndrim të tillë.

Ne duhet të kemi mendime pozitive për njëri-tjetrin dhe të besojmë si besimtarë.

Të kesh mendime pozitive për dikë dhe të kesh besim tek ai nuk duhet të na ndalojë të marrim masat e nevojshme për të. Ky është një rregull i vlefshëm dhe madje i domosdoshëm për të gjithë. Ne do t’i besojmë vëllait tonë mysliman dhe nuk do të kemi mendime negative për të pasi ai ka besim, por është e mundur që dikush të bëjë një vepër të keqe pasi të gjithë kanë një shpirt. Të kesh mendime të mira për një person së bashku me marrjen e masave kundër tij nuk duhet të konsiderohen si gjëra të kundërta. Sepse, është më e përshtatshme të merren masat e nevojshme në mënyrë që të mos shkaktohen kapje dhe dyshime. Sepse, masat do ta parandalojnë njeriun të ketë mendime negative dhe të kryejë mëkate.

English source:

https://questionsonislam.com/question/it-sin-have-suspicions-and-negative-thoughts-about-others-it-still-sin-if-it-remains-only

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A është mëkat të kesh dyshime dhe mendime negative për të tjerët?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA