Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Pse është e ndaluar të qenit xhunub (i papaster)? Pse burrat konsiderohen të pistë? A është haram që një person xhunub të hajë dhe të pijë?

Estimated reading: 6 minutes 160 views

Një person që ka nevojë për gusull (abdes të plotë) mund të bëjë pastrimin, të lajë enët dhe të hajë. Sidoqoftë, është mekruh (e neveritshme) që një person xhunub të hajë pa larë gojën dhe duart; nuk është haram. Nevoja për gusull nuk është pengesë për të bërë ato lloj gjërash.

Sidoqoftë, studiuesit tanë na paralajmërojnë se ne nuk duhet të vonojmë bërjen e gusllit aq sa të skadojë koha e një Nazmazi ditor. Të mos bësh gusull megjithëse koha për një lutje skadon do të thotë të humbasësh një Namaz. Nuk lejohet të humbasësh një Namaz pa ndonjë justifikim.

Prandaj, një person që duhet të bëjë gusull mund të bëjë gjërat e nevojshme përpara se të bëjë gusull, mund të bëjë pastrimin dhe madje edhe të gatuaj, por ai / ajo duhet të bëjë gusull sa më shpejt që të jetë e mundur; nuk duhet të vonojë të bësh gusull aq sa të skadojë koha e një lutje të përditshme.

Detyrat fetare që janë haram për burrat dhe gratë xhunub, si dhe gratë në menstruacione ose periudhën pas lindjes janë si më poshtë:

Llojet e adhurimit që janë haram për një person xhunub:

  1. Kryerja e Namazeve,
  2. Qarkullimi i Qabes,
  3. Prekja e Kuranit dhe mbajtja e tij. Prandaj, nuk lejohet të prekni dhe mbani monedha dhe kartëmonedha mbi të cilat janë shkruar vargje nga Kurani pa abdes ose gusull. (Majma’ul-Anhur, 1/26)

Një person xhunub mund të bëjë gjëra të tjera përveç atyre tre gjërave të përmendura më lartë; një grua mund të bëjë pastrimin dhe detyrat e tjera në shtëpi. Cfarëdo që ajo të bëjë është e pastër.

Disa gjëra që bëjnë njerëzit xhunub janë të lejueshëm për veten e tyre. Sidoqoftë, do të ishte një veprim i këndshëm për të bërë gusull sa më shpejt të jetë e mundur. Eshtë farz të bësh gusll para se të skadojë koha e një lutje. Sidoqoftë, nuk është haram të hani, pini ose të flini kur dikush është junub. Qështja është siç kemi përmendur më lart në lidhje me hallallin dhe haramin.

Zgjimi i një personi xhunub:

Ghudayf ibnu’l- Harith transmeton: “Unë e pyeta Hazret Aishën: ‘A e bëri i Dërguari i Allahut (s.a.v.s.) gusull pasi të ishte xhunub në fillim ose në fund të natës?’ Hazreti Aisha (Allahu qoftë i kënaqur me të) u përgjigj: “Ndonjëherë në fillim dhe nganjëherë në fund të natës”. Unë thashë: “Allahu ekber! (Allahu është më i madhi) Falënderimi i qoftë Allahut, i cili i lehtësoi gjërat për ne”. “(1)

Një transmetim i Hazreti Aishës (Allahu qoftë i kënaqur prej saj) është si vijon: “Ndonjëherë, i Dërguari i All-llahut flinte ndërsa ai ishte xhunub dhe nuk preku ujin.” (2)

Hazreti Omeri pyeti: “Unë u bëra xhunub natën. Cfarë duhet të bëj?” i Dërguari i Allahut (s.a.v.s.) tha: bëje abdesin, lani organin tuaj seksual dhe flini. (3)

Sipas provave të mësipërme, është më mirë që një person xhunub të bëjë abdes para se të fle. Nga rruga, duhet të deklarojmë si vijon:

Leja e gjumit është e kufizuar me skadimin e kohës së një Namazi.

Ushqimi dhe pirja ndërsa jeni xhunub:

Le të mësojmë se si njerëzit xhunub do të hanë dhe pinë nga Suneti i të Dërguarit të Allahut (s.a.v.). Kur i Dërguari i All-llahut (s.a.v.) dëshironte të hante dhe të pinte kur ishte xhunub, ai lau duart dhe pastaj hëngri. (4) “Kur i Dërguari i Allahut (s.a.v.) dëshironte të hante ose të flinte kur ishte xhunub, ai bëri abdes. “(5)

Është e mjaftueshme që një person junub të lajë duart e tij në mënyrë që të hajë ose pijë por është më mirë të bëhet abdes.

Ulur së bashku me një person xhunub:

Një person xhunub mund të ulet së bashku me njerëzit e tjerë. Sidoqoftë, ajo që është e përshtatshme është të bëjmë gusull menjëherë, për sa i përket fesë sonë. Sipas asaj që transmetoi Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij), i Dërguari i Allahut (s.a.v.) e takoi atë në rrugët e Medinës. Ebu Hurejra ishte xhunub, kështu që ai u largua dhe u kthye pasi bëri gusull. Kur i Dërguari i Allahut (s.a.v.) pa që Ebu Hurejra u kthye, ai pyeti: “O Ebu Hurejra, ku ishe ti?” Ai tha: “Unë isha xhunub; nuk doja të ulem me ju ndërsa isha i ndyrë”. Atëherë, i Dërguari i Allahut (s.a.v.) tha: “Subhanallah! Një musliman nuk është i ndotur. “(6)

Duke prekur një person xhunub:

Nuk ka asnjë pengesë për të prekur një person xhunub. Ne mund të paraqesim hadithin e mëposhtëm si provë: një herë, Huzayfa bin al-Yaman takoi të Dërguarin e Allahut (s.a.v.). Profeti zgjati dorën për të shtrënguar duart me të. Huzayfa tha që ishte xhunub. Pastaj, i Dërguari i Allahut (s.a.v.) tha si vijon: “Një musliman nuk është i ndotur.” (7)

Nuk ka asnjë pengesë për njerëzit xhunub që bëjnë gjërat e përmendura më lartë brenda disa kritereve. Kjo do të thotë, është mubah (e lejueshme) që një person xhunub të hajë, pijë, fle dhe të jetë në bashkësi. Sidoqoftë, muslimanët duhet të jenë të pastër si materialisht ashtu edhe shpirtërisht.

Është e nevojshme që një person xhunub të heqë qafe barrën mbi të. Prandaj, është më mirë të bëni gusull sa më shpejt të jetë e mundur. Është e mundur për të bërë tejemum kur nuk ka ujë dhe të heqësh qafe atë barrë. Mjafton të hedhim një vështrim në katekizmat në mënyrë që të zbuloni informacione rreth tejemumit.

Si përfundim, gjëja më e mirë për të bërë për një burrë apo grua që duhet të bëjë gusull është ta bëjë atë sa më shpejt që të jetë e mundur. Do të jetë e dobishme për t’u paraqitur fëmijëve me libra dhe burime që japin informacione se si të bëjnë gusull dhe ato që e bëjnë të domosdoshme bërjen e gusllit për sa i përket edukimit të tyre.

https://questionsonislam.com/question/why-being-janabah-haram-forbidden-why-are-men-regarded-dirty-it-haram-junub-person-eat-and

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Pse është e ndaluar të qenit xhunub (i papaster)? Pse burrat konsiderohen të pistë? A është haram që një person xhunub të hajë dhe të pijë?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA