Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Docly

Cilin aspekt duhet marrë parasysh duke martuar një grua? Martesa në Islam

Estimated reading: 1 minute

Profeti (a.s) u jep besimtarëve këshillat vijuese rreth marteses ne Islam:

 “Një grua mund të martohet për katër gjëra: Pasurinë e saj, prejardhjen e saj, bukurinë e saj ose për fenë e saj. Zgjidhni atë fetare në mënyrë që të jetë e lumtur.” (Ibn Maxhe, Nikah: 6)

Është këshilla e Profetit për t’i dhënë rëndësi aspektit fetar të një gruaje së bashku me karakteristikat e tjera. Prandaj, është pika më e rëndësishme që një musliman duhet të marrë në konsideratë gjate marteses. Gratë gjithashtu duhet t’i japin rëndësi fetarisë dhe etikës së lartë ndërsa vendosin për një burrë që do të martohet.

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA