Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A ndryshon karakteri i njeriut?

Estimated reading: 1 minute 80 views

Karakteri është shumë i rëndësishme për njeriun. Megjithatë, nëse njerëzit thonë: “Unë nuk mund të ndryshoj disa nga veset e mia”, dhe nëse me këtë justifikohet, atëherë cila është arsyeja e dërgimit të kaq shumë Pejgamberëve?

Pra, duhet ta kthejmë fytyrën andej kah Allahu dhe i Dërguari i Tij dëshirojnë. Profeti (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) thotë në lidhje me Suhejbin r.a.: “Suhejbi është një rob i mrekullueshëm. Edhe po të mos frikësohej nga Allahu, ai sërish nuk do të mëkatonte.” Karakteri i tij ishte i atillë që nuk përkonte me gjynahet. Por se a është më me vlerë dhe më e pranueshme tek Allahu të kesh një karakter që nuk përkon me gjynahun, apo një karakter gjynahqari të cilit duhet t’i kundërvihesh me vullnetin tënd, atë e di Allahu xh.sh..?

اَللّٰهُ أَعْلَم

‏Allahu di më së miri

Marrë/përkthyer nga: http://hikmet.net/fitrat-degisir-mi/

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA