Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Docly

Si të bëjmë dua për të tjerët?

Estimated reading: 2 minutes
  • Te behet ne gajb, pa dijenine e tij
  • Te behen me duat gjitheperfshirese te Kuranit e haditheve

E, ka prej tyre asish që thonë: “Zoti ynë na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr!” Bekare 201

O Zoti im, fale Ebu Selmen dhe ngreje gradën e tij në shoqërinë e të udhëzuarve që kanë ndjekur rrugën Tënde dhe fali pasardhës të denjë, na fal ne dhe atë, o Krijues i botëve, dhe zgjeroje varrin e tij dhe ndriçoje (Transmeton Muslimi)

  • Te behet dua thellesisht dhe me nje qetesi shpirterore
  • “I është thënë të Dërguarit të All-llahut sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem.: “Kur është lutja më e pranueshme?” Ka thënë: “Pjesa e fundit e natës dhe në fund të namazeve të obliguara.” (Tirmidhiu)  Zoti jonë zbret në qiellin e kësaj toke në pjesën e tretë të çdo nate dhe thotë:’A ka ndonjë të më bëjë dua Mua që t’ia pranojë atë? A ka ndonjë të kërkojë nga Unë që t’i jap? A ka ndonjë që kërkon falje nga Unë që ta fali atë (Buhari)
  • Pas namazeve, vecanerisht pas namazit te sabahut
  • Ne vende te bereqetshme, sikur mesxhidet e xhamite
  • Gjate udhetimit

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA