Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Si bëhet lutje për borxhin?

Estimated reading: 2 minutes 192 views

Allahu im, mbromë mua nga harami i saj për të më mjaftuar hallalli i saj dhe me pasurinë Tënde të gjerë, bëmë mua që të mos kem nevojë për tjetërkënd veç Teje!

Allahu im që e çliron ankthin, që e heq dëshpërimin, që i përgjigjesh lutjes së atyre që kanë mbetur në ngushticë, Ti që je Mëshiruesi dhe Shpërblyesi i kësaj bote dhe i përjetësisë, Ti je që më mëshiron mua! Mëshiromë mua me mëshirën Tënde në atë mënyrë që të mos mbetem nevojtar për mëshirën e të tjerëve veç Teje!

Allahu im, o zotëruesi i pronës dhe pasurisë! Ti ia jep pasurinë kujt të duash dhe ia merr pasurinë kujt të duash. Kë të duash e lartëson dhe kë të duash e poshtëron! Mirësia, mbarësia dhe dobia janë në dorën Tënde! Pa dyshim Ti ke mundësi për çdo gjë!

O Ti, Mëshiruesi i kësaj bote dhe i përjetësisë (ahiretit)! Ti ia jep këtë botë dhe përjetësinë kujt të duash dhe e privon nga kjo botë dhe përjetësia kë të duash! Mëshiromë mua me mëshirën Tënde në atë mënyrë që të mos mbetem nevojtar për mëshirën e të tjerëve veç Teje!

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Si bëhet lutje për borxhin?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA