Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Kush janë burrat që konsiderohen si mahrem për gratë dhe cilët jo? A janë daja dhe xhaxhai mahram?

Estimated reading: 3 minutes 314 views

Mahrem: Të afërmit që janë haram, domethënë nuk i lejohet gruas të martohet me ata.

Namahrem: Burrat martesa me të cilit nuk është haram.

Kjo çështje i merr parimet e saj nga dy vargjet Kuranore:

Thuaju edhe besimtareve të ndalin shikimet e tyre, t’i ruajnë pjesët e turpshme të trupit të tyre, të mos zbulojnë stolitë e tyre përveç atyre që janë të dukshme, le të venë shamitë mbi kraharorin e tyre dhe të mos ua tregojnë bukuritë e tyre askujt përveç burrave të vet, babajve të vet ose babave të burrave të vet, djemve të vet ose djemve të burrave të vet, vëllezërve të vet ose djemve të vëllezërve të vet, apo djemve të motrave të veta, ose grave të tyre (që u përmendën) dhe robëreshave, të cilat i kanë në pronësinë e tyre, ose shërbëtorëve nga meshkujt të cilët nuk ndiejnë nevojë për femrat ose fëmijët që nuk e kanë arritur pjekurinë për gra. Le të mos kërcasin me këmbët e tyre për ta zbuluar fshehtësinë nga stolitë e tyre. Pendohuni të gjithë te All-llahu, o besimtarë, në mënyrë që të gjeni shpëtim.

U janë ndaluar juve (të martoheni me): nënat tuaja, bijat tuaja, motrat tuaja, hallat tuaja, tezet tuaja, bijat e vëllaut, bijat e motrës, nënat tuaja që ju kanë dhënë gji, motrat nga gjiri, nënat e grave tuaja (vjehrrat) dhe vajzat që janë nën kujdesin tuaj e të lindura (prej tjetër babai) nga gratë tuaja me të cilat patët kontakt, e nëse nuk ken pasur kontakt me to (me gratë), atëherë s’ka pengesë (të martoheni me ato vajza), dhe (janë të ndaluara) gratë e bijve tuaj që janë të lindjes suaj (jo të bijëve të adoptuar), dhe të bashkoni (përnjeherë në një niqah) dy motra, përpos asaj që ka kaluar. Vërtetë, All-llahu falë shumë, është mëshirues i madh.

Kuran, Sureja 4 – Nisa, Ajeti 23

Kur i shqyrtojmë këto vargje;

Disa nga burrat që janë mahrem për gratë:

 • Babai, vjehrri
 • djali, djali i ish-gruas
 • vëllai, djemtë e vëllezërve dhe motrave
 • daja, xhaxhai, vëllai qumështor…

Disa nga gratë që janë mahrem për burrat:

 • Nëna
 • vajza, motra
 • tezja, halla
 • vajzat e vëllezërve dhe motrave
 • kujdestari, motra kujdestare
 • vjehrra, vajza e gruas nga burri i mëparshëm
 • gruaja e djalit të tij…

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Kush janë burrat që konsiderohen si mahrem për gratë dhe cilët jo? A janë daja dhe xhaxhai mahram?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA