Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Docly

Si bëhet lutja e shiut? Duaja e shiut

Estimated reading: 2 minutes
  1. Kur duken rrezet e para të diellit, njerëzit që do të bëjnë lutjen e shiut dalin në fushë ose majë një kodre dhe bëjnë pendim të thellë drejtuar Allahut. Pastaj imami ngjitet në një pozicion më të lartë se grupi dhe thotë kështu: “Lavdia dhe falenderimi janë të posaçëm vetëm për Allahun, Zotin e botëve! Ai është Rrahman (Mëshirues) dhe Rrahim (Mëshirëbërës)! Ai është Sunduesi në Ditën e Fesë!
  2. Pastaj imami ngre fort duart lart dhe thotë: “Nuk ka zot tjetër veç Allahut! Ai bën atë që dëshiron!”
  3. Allahu im, Ti je Zot, zot tjetër veç Teje s’ka! Ti nuk ke nevojë për asgjë, kurse ne jemi qenie nevojtare! Falna shi neve dhe, bashkë me shiun, fuqi dhe mundësi!
  4. Allahu im, jepu ujë robve të Tu dhe kafshëve të tyre, shpërndaje mëshirën Tënde në çdo anë dhe ringjalli trupat e vdekur!
  5. Allahu im, na dhuro menjëherë dhe pa vonuar shi të dobishëm, të shëndetshëm, por jo të dëmshëm!
  6. Pasi lutet kështu, imami ua kthen shpinën njerëzve, e kthen xhyben nga e prapta dhe, duke vazhduar t’i mbajë duart lart për lutje, zbret nga pozicioni i lartë dhe fal dy rekatë namaz.

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA