Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Docly

Cila lutja bëhet kur vesh një rrobë të re?

Estimated reading: 1 minute

All-llahum-me lekel hamdu Ente keseutenihi, es’eluke min hajrihi ue hajri ma sunia lehu, ue eudhu bike min sherr-rrihi ue sherr-rri ma sunia lehu.

Hadith i transmetuar nga Ebu Daudi
  1. Allahu im, lavdia dhe falenderimi të takojnë Ty! Këtë rrobë Ti ma veshe mua! Lus prej Teje mirësinë, mbarësinë dhe dobinë e kësaj rrobe dhe mirësinë, mbarësinë dhe dobinë e qëllimit për të cilin u përgatit kjo!
  2. Allahu im, mbështetem tek Ti nga e keqja e kësaj rrobe dhe e keqja e qëllimit për të cilin u përgatit kjo!
  3. Lavdëruar dhe falenderuar qoftë Allahu që ma veshi këtë rrobë me të cilën mbulova lakuriqësinë time dhe trupin tim dhe me të cilën u zbukurova në jetën time!
  4. Lavdëruar dhe falenderuar qoftë Allahu që ma veshi këtë rrobë dhe që ma dha si pjesë të të mirave jashtë çdo fuqie dhe mundësie të buruar prej meje!

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA