Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

A kam mundësi të zgjedh ose ndryshoje personin me të cilin do të martohem duke u lutur?

Estimated reading: 3 minutes 525 views

Ndërsa burri / gruaja nuk e din kaderin e tij / saj, ai / ajo dëshiron gjithçka që është e lejueshme dhe e ligjshme nëse dëshira e tij / saj ishte shkruar ose jo në kaderin e tij / saj. Allahu që na njeh dhe na mendon më mirë se ne dhe që e njeh kaderin; të kaluarën dhe të ardhmen tonë, dhe i cili vendos më mirë se çfarë është e dobishme për ne, do t’i japë gjërat më të mira, më të bukura dhe të dobishme ashtu siç duam në lutjet tona për ne. Ne jemi të sëmurë; nevojtar kështu ashtu si një mjek i cili e njeh trishtimin e pacientit të tij, Allahu i Plotfuqishëm jep atë që duam dhe dëshirojmë sipas nevojave tona. Ndonjëherë një person dëshiron pasuri, pasi Allahu e di se robi i Tij do të humbë rrugën, dhe pastaj Ai nuk i jep atij/asaj pasurinë  megjithatë Ai i jep atij / asaj një besim të fortë, familje paqësore, një trup të shëndetshëm dhe e mbron atë nga shumë fatkeqësi dhe problemet. Pra, lutja është përgjigjur por me mënyrën më të duhur.

Si e ndryshon një lutje fatin? Profeti ynë i dashur Muhamedi (a.s) thotë kështu:

“Vetëm lutja ndryshon fatin. Vetëm veprat e mira zgjasin jetën e një personi. Një person është i privuar nga furnizimi vetëm për shkak se ka bërë mëkate. “

Në një hadith tjetër, e njëjta temë shpjegohet si më poshtë:

“Të jesh i kujdesshëm dhe kujdesi nuk ndikon në vendimin përfundimtar të Allahut. Sidoqoftë, lutja ndikon në fatkeqësitë që u dërguan dhe nuk u dërguan. Një fatkeqësi është dërguar, por lutja e parandalon atë dhe vazhdon t’i rezistojë asaj deri në Ditën e Kijametit. ”1

Ndryshimi i rrjedhës së fatit me lutje shpjegohet si më poshtë:

Këtu çfarë ndryshon nuk është Kaderi, por Kadaja. Kaderi është vendimi i dhënë për diçka dhe Kadaja është ekzekutimi i saj. Kjo do të thotë, një njeri lutet sinqerisht, Allahu i Plotfuqishëm e shpërblen atë njeri duke eleminuar një fatkeqësi të mundshme që mund t’i ndodhë. Këtu çfarë ndryshon nuk është Kader, por anulimi i Kaderit pa u ekzekutuar.

Le të vijmë te pyetja juaj: Imagjinoni që i fejuari ose e fejuara juaj ka disa gabime ose mangësi në fenë e tij / saj. Nëse ai / ajo nuk falet, pi alkool, bixhoz, injoron familjen e tij / saj, atëherë mund të luteni që ai / ajo të shpëtojë nga kjo fatkeqësi morale; Me dëshirën e Zotit, lutja juaj e sinqertë e shpëton atë nga kjo situatë. Ndërkohë, ju nuk duhet të injoroni lutjen faktike siç përshkruhet, të përfshiheni personalisht, të flisni sa më shumë që të keni mundësi. Mund të praktikoni vetë gjërat që doni të vëzhgoni tek ai. Ju mund ta vendosni veten si një shembull me sjelljen dhe qëndrimet tuaja. Ju mund të veproni në një mënyrë që mund të lakmohet dhe të imitohet.

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A kam mundësi të zgjedh ose ndryshoje personin me të cilin do të martohem duke u lutur?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA