Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Docly

Cfarë është filozofia? A ka mundësi që njeriu të arrijë të vërtetën me anë të filozofisë?

Estimated reading: 4 minutes

Fjala filozofi do të thotë dashuri dhe kërkim i mençurisë në greqisht dhe përdoret për të treguar historinë e të menduarit të njerëzimit.

Filozofia është e ndarë kryesisht në tre fusha:

  1. Ontologji
  2. Epistemologjia
  3. Filozofia e vlerave (Etika dhe Estetika)

Ontologjia merret me disa pyetje të tilla si; A ekzistojnë me të vërtetë objektet? A ka ndonjë arsye për ekzistencë? Cili është realiteti i objekteve?

Epistemologjia trajton pyetjet siç janë: Çfarë është dituria?, A mund të fitojë njohuri absolute për objektet?

Filozofia e vlerave kërkon burimin dhe parimet e etikës. Sa i përket estetikës, ajo bën komente për pikat që lidhen me artin.

Shumica e pikave që filozofia dhe feja i shtjellojnë janë të njëjta. Kjo do të thotë, shumica e pikave janë të përbashkëta në të dyja ato. Megjithatë, ndërsa feja u jep atyre përgjigje të përqendruara në zbulesë hyjnore, filozofia kërkon përgjigjet e tyre në një mënyrë të përqendruar në mendje.

Feja e Islamit mbështetet në shpallje(hyjnore) por i kushton shumë rëndësi mendjes. Sidoqoftë, Islami nuk e konsideron gjithçka sipas mendjes. Që filozofët, të cilët mbështeten në mendje, arrijnë në përfundime të ndryshme tregon se vetëm mendja nuk është e mjaftueshme për të përpunuar të gjitha misteret e universit. Ashtu siç edhe dikujt që i nevojitet edhe drita,  përveç syve që të arrijë të shoh, ashtu edhe për të parë të vërtetat, duhet edhe dielli i zbulesës përveç syve të mendjes.

Përballë një pyetjeje si: mendje ose zbulesë, një musliman zgjedh formulën e mendjes së udhëhequr nga zbulesa. Ai nuk tërhiqet as nga mendja dhe as nga zbulesa. Ai / ajo e konsideron mendjen të rëndësishme, por veçanërisht në fushën e metafizikës, ai kurrë nuk mbështetet vetëm në një mendje abstrakte, përkundrazi e përdor mendjen e tij / saj nën dritën e zbulesës.

Ata që mbështeten vetëm me mendjet e tyre në lëndët metafizike, ngjajnë me xixëllonjat të cilat përpiqen shndërrisin përreth në errësirën e natës. Ndërsa për ata që nisen nën dritën e zbulesës, ata janë si bletët që fluturojnë nën dritën e ditës.

Gjithmonë ka pasur filozofë, studentë të mendjes, në histori. Edhe sot, shumë njerëz janë joshur nga filozofia, për mijëra vjet nga lashtësia e deri më sot, filozofia i ka shtyrë ata të gjejnë një dritë.

Megjithëse duke pranuar faktin se disa filozofë kanë thënë fjalë me mençuri dhe kanë bërë ca zbulime rreth së vërtetës, këto koka me këto mendime nuk duhet të qëndrojnë të pazbuluar nën diellin e zbulesës hyjnore. Ose përndryshe, jeta e tyre do të kalojë si të pa shpirt, të shurdhër, të ftohtë, të pafrytshëm.

Duhet të theksohet në mënyrë të dukshme se: Kuptimet e para dhe të treta të filozofisë, të cilat i përmendëm më lart, vijnë më së shumti në konsideratë. Ndërsa për kuptimin e dytë, gjegjësisht për shkencat natyrore, përdorimi i tij është kaq i rrallë. Mendja ka një rëndësi të madhe në këtë. Të gjitha degët e shkencave natyrore, të cilat përpiqen të shqyrtojnë kuptimet e esenciale të Librit të Universit që janë regjistruar në të nga dija dhe relevata hyjnore, i referohen filozofisë në fushën e dytë. Ne kryesisht sqaruam kuptimet e para dhe të treta më lart.

EN source: https://questionsonislam.com/article/what-philosophy-it-likely-man-reach-truth-means-philosophy

 

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA