A lejohet muslimani të uroje fqinjeve jo-musliman festat e tyre, vitin e ri dhe Krishtlindjet?

5/5 - (1 vote)

Miqtë e mi të krishterë gjithmonë më urojnë gjatë Bajramit. kështu është e udhës që një musliman të urojë fqinjët apo të njohurit jo-muslimanë në festat e tyre, vitin e ri dhe Krishtlindjet?

Vëllezër dhe motra të nderuar,

Nuk është e ndaluar për myslimanët të urojnë fqinjët ose të njohurit jo-muslimanë festa të lumtura ose të gëzuar, siç janë viti i ri dhe Krishtlindjet përsa i përket marrëdhënieve njerëzore. Sidoqoftë, nuk lejohet të imitosh zakonet dhe traditat e krishtera.

EN source: https://questionsonislam.com/question/it-permissible-congratulate-non-muslim-neighbors-or-acquaintances-their-festivals-new-year