Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Docly

Si falet namazi i martesës? Lutja e martesës

Estimated reading: 1 minute

Personi që kërkon të martohet, fal dy rekatë namaz dhe lutet kështu:
“Allahu im, pa dyshim që Ti vlerëson dhe cakton, unë s’mund të vlerësoj dhe caktoj; Ti di, unë nuk mund të di; Ti i njeh të fshehtat me të drejtë! Po qe se në diturinë Tënde, filan femër është e mbarë dhe e dobishme për fenë time, për botën time dhe jetën time pas ringjalljes, caktoje atë për mua. Por po qe se një tjetër është e mbarë dhe e dobishme për fenë time, për botën time dhe jetën time pas ringjalljes, atë caktoje dhe mundësoje për mua!”

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA