Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Për kë është vaxhib të bëj kurban një kafshë? Kush sakrifikon një kafshë?

Estimated reading: 6 minutes 132 views

Kush e bën kurban një kafshë në Kurban Bajram? A mjafton që burri në familje të bëjë kurban një kafshë apo është e nevojshme që çdo individ në familje të bëjë kurban një kafshë? A do të jepni informacion për përgjegjësitë, gjërat për të bërë në lidhje me sakrifikimin e një kafshe dhe çështjet për të cilat duhet të kemi kujdes gjatë sakrifikimit të një kafshe?

Sipas Hanefive, personi që ka pasuri duhet të bëjë kurban një kafshë; prandaj, kushdo që ka paratë e tij në familje duhet të bëjë kurban një kafshë, qoftë ai/ajo mashkull apo femër. Nëse edhe gruaja edhe burri në një familje kanë kapitalet e tyre, personi që konsiderohet i pasur nga feja duhet të sakrifikojë një kafshë. Nëse të dy konsiderohen të pasur, të dy duhet të sakrifikojnë kafshë.

Është vaxhib për myslimanët që konsiderohen të pasur nga feja të bëjnë kurban një kafshë. Kriteri për të qenë i pasur në lidhje me flijimin e kafshëve është si më poshtë:

Ai që ka 85 gramë ar ose 595 gramë argjend ose barasvlerën e tij si para ose mallra, përveç nevojave të tij thelbësore, konsiderohet i pasur.

Ndryshe nga zekati, nuk është e nevojshme të posedoni sasinë e nisabit të arit, argjendit, parave etj, për një vit. Përveç kësaj, gjatë llogaritjes së sasisë së nisabit merren parasysh kafshët kullotëse si delet, dhitë dhe gjedhët, si dhe mallrat tregtare. Këto mallra nuk duhet të jenë nga ato që rriten. Për shembull, një person që ka njëzet dele konsiderohet i pasur nëse vlera e deleve të tij është e barabartë ose më e madhe se sasia e nisabit. Një person që ka mallra komerciale të barabarta me sasinë e nisabit konsiderohet i pasur për sa i përket sakrifikimit të një kafshe dhe ka nevojë të flijojë një kafshë.

Nga ana tjetër, nëse një person që ka një pasuri të paluajtshme përveç shtëpisë në të cilën jeton, merr qira për të dhe nëse i lihet një shumë nisab pasi të plotësojë nevojat e tij me të, i bëhet vaxhib që të bëjë kurban.

Në mënyrë të ngjashme, nëse një person i cili është në borxh ka më shumë mall se sa ekuivalenti i borxhit të tij dhe nëse i mbetet një shumë parash pasi të paguajë borxhin, bëhet vaxhib që ai të bëjë kurban një kafshë. Për më tepër, personi që ka më shumë rroba sesa nisabi përveç dy kostumeve, një për dimër dhe një për verë, për nevojat e tij thelbësore konsiderohet i pasur. Dekreti i mëposhtëm ekziston në librat tanë të fikhut:

“Nëse një person ka një shtëpi tjetër përveç shtëpisë ku jeton, i është vaxhib që të bëjë kurban një kafshë edhe nëse nuk e përdor për biznes ose nuk merr qira për të”.

Bëhet vaxhib që një person që zotëron aq para ose mall sa nisabi para Bajramit apo edhe në ditën e parë, të dytë apo të tretë të Kurban Bajramit, të bëjë kurban. Dmth kushti i posedimit të shumës për një vit nuk vlen për flijimin e një kafshe. Për shembull, është vaxhib për një person që merr para të mjaftueshme për shumën e nisabit, përveç nevojave të tij thelbësore në ditën e parë të Kurban Bajramit, të bëjë kurban një kafshë.

Nevojat thelbësore që merren parasysh për sakrifikimin e një kafshe ose zekati janë si më poshtë:

Shtëpia ku jeton njeriu, sendet shtëpiake, makina, materialet që përdoren për tregtinë dhe punën, rrobat për dimër e verë, ushqime e pije për një muaj ose sipas një pikëpamjeje tjetër, për një vit.

Nëse një person ka shumën e nisab-it jashtë gjërave të mësipërme, bëhet vaxhib që ai të bëjë kurban një kafshë.

Përveç kësaj, deklarata e mëposhtme nuk ka asnjë provë fetare: “A është e mundur të mos flijohet një kafshë? Është e nevojshme për një person të shëndetshëm.” Nëse një njeri është i pasur, por i sëmurë ose i paaftë, ai duhet të sakrifikojë një kafshë. Nga ana tjetër, “shëndeti” nuk është ndër kushtet e detyrimit të kurbanit të kafshës. Megjithatë, personi që do të sakrifikojë një kafshë mund të thotë qëllimin e mëposhtëm:

 “O Zot! Unë duhet të sakrifikohesha për Ty për të mirat që më ke dhënë, por ti e bëre haram të sakrifikosh një qenie njerëzore. Unë po sakrifikoj këtë kafshë në vend të meje.”

Këto fjalë tregojnë qëllimin e sinqertë të një personi.

Njeriu nuk mund të bëj kurban duke marrë para hua nga të tjerët. Nëse njeriu ka para të mjaftueshme në ditët e Kurban Bajramit, i bëhet vaxhib që të bëjë kurban.

Nuk është e përshtatshme të marrësh para hua dhe të bësh kurban duke menduar: “Pyes veten se çfarë do të thonë njerëzit përreth dhe fqinjët e mi nëse nuk sakrifikoj një kafshë. Ata mund të më kritikojnë mua.” Sepse, Allahu i Madhëruar nuk i ngarkon njeriut një barrë më të madhe se sa mund të përballojë. Një mendim i tillë dëmton sinqeritetin. Sepse, në atë rast, njeriu do të bëjë kurban një kafshë që të tjerët ta shohin dhe të mos ta kritikojnë, gjë që është në kundërshtim me vetëdijen e robërisë ndaj Zotit.

Megjithatë, nëse një person që nuk është i pasur ka para të mjaftueshme për të blerë një kafshë, ai mund të sakrifikojë një kafshë dhe mund të hajë mishin e saj me familjen e tij. Ai do të marrë shpërblime  nëse e bën këtë.

Burimi:

https://questionsonislam.com/question/whom-it-wajib-sacrifice-animal-who-sacrifices-animal

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Për kë është vaxhib të bëj kurban një kafshë? Kush sakrifikon një kafshë?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA