Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Docly

Si falet namazi i ikindisë? Për fillestarë

Estimated reading: 1 minute

Kliko për të mësuar si falet namazi dhe lëvizjet gjatë namazit.

Në uljen e fundit lexohen duatëEttehijjatu, Allahumme sal’li-barik, Rabbena dhe jepet selam.

Sa është numri i rekateve te namazit te ikindisë?

  • 4 Rekate sunet
  • 4 Rekate farz

Katër rekatet sunet të namazit të ikindisë:

Dy rekatet e para falen si namazi i sabahut. Në uljen e parë lexohen “Ettehijjatu dhe Sal’li-Barik”dhe ngrihemi në rekatin e tretë. Rekati i tretë fillon me leximin e Subhanekes dhe falet njëlloj si dy rekatet e para. Në fund japim selam.

Katër rekatet farz të namazit të ikindisë:

Falen njëlloj si farzi i namazit të drekës.

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA