Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Docly

A është farz shkuarja në haxh për atë që shkon në Umre?

Estimated reading: 2 minutes

I dashur vëlla/motër,

Nëse dikush për të cilin haxhi është farz shkon në Mekë ose bën Umre, nuk i hiqet obligimi për të shkuar në haxh, sepse umreja është sunet; nuk mund ta zëvendësojë haxhin farz. Përveç kësaj, Umreja nuk përfshin të gjitha kushtet dhe rregullat e farzit të Haxhit. Sipas pikëpamjes “Haxhi zbatohet menjëherë”, edhe nëse ai person arrin në vendin e tij/saj, ai/ajo duhet të shkojë në Haxh në vitin e parë. Pa shlyer borxhin e tij/saj për lutjet, ata nuk duhet të konsiderohen të lirë nga detyrimi për të shkuar në haxh.

Mirëpo, nëse dikush që është në Mekë për ndonjë arsye e sheh Qaben dhe nëse është sezoni i Haxhit, ai ose ajo duhet ta kryejë Haxhin. Muajt ​​e haxhit janë dhjetë ditët e para të Shevalit, Dhul Kadesë dhe Dhul Hixhes. Nëse koha kur ai ose ajo është në Mekë nuk është stina e haxhit, por nëse mund të qëndrojë atje, sipas disa dijetarëve hanefi, ai duhet ta kryejë haxhin duke qëndruar atje derisa të vijë stina. Sipas disa dijetarëve të cilët e konsiderojnë vështirësinë e qëndrimit atje për një kohë të gjatë dhe se mund të jetë e vështirë për një person, nuk është e detyrueshme qëndrimi në Mekë në kushte të tilla.

Sot nuk është e mundur të qëndrosh dhe të presësh sezonin e Haxhit, sepse qeveria e Arabisë Saudite nuk u jep leje qëndrimi njerëzve për një kohë të gjatë, përveç njerëzve që punojnë atje dhe zyrtarëve.

Në atë rast, haxhi nuk është farz për një të varfër që shkon atje me detyrë para sezonit të haxhit, kryen umren dhe e sheh Qaben sepse ka ankth të burgoset dhe të dëbohet. Për më tepër ai/ajo nuk është i pasur, kjo do të thotë se Haxhi nuk është farz për të.

Mehmed Paksu.

Burimi:

Is it fard to go to Hajj for one who goes to Umrah? | Questions on Islam

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA