Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

A i falen mëkatet e mëparshme të një personi që bëhet mysliman?

Estimated reading: 1 minute 156 views

Detajet e pyetjes:

A i falen mëkatet e mëparshme të një personi që është jomysliman (Krishter, Hebre, etj) kur bëhet mysliman? A ka një rregull të caktuar të tillë në fenë tonë? Apo është diçka që Allahu e di?

Të gjitha mëkatet, përveç shkeljes së të drejtave të njerëzve të tjerë të një myslimani të ri, janë falur. Allahu mund ta falë një rob që është bërë mysliman për shkeljen e të drejtave të njerëzve të tjerë pa dëmtuar të drejtat e shkelura të njerëzve.

Allahu nuk shtyp askënd; Ai jep të drejtat e të gjithëve. Të drejtat individuale mund të duken se janë midis dy njerëzve, por Allahu i Madhëruar do të rrisë furnizimin e personit të cilit i janë shkelur të drejtat, do t’i mbajë fatkeqësitë larg tij, në botë dhe Ai do t’i japë atij gjëra që do t’i pëlqejnë atij në ahiret dhe do ta lartësojë atë gradë; kështu, Ai nuk do t’i humbasë të drejtat e tij dhe do ta bëjë atë të kënaqur.

EN source: https://questionsonislam.com/question/are-previous-sins-person-who-becomes-muslim-forgiven

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A i falen mëkatet e mëparshme të një personi që bëhet mysliman?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA