Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A mund të recitojme (lexojme) të njëjtën sure në çdo rekat (reqat)?

Estimated reading: 1 minute 100 views

I dashur vëlla / motër,

Nëse nuk dini ndonjë sure tjetër (kaptinat e Kur’anit të Shenjtë) ju mund ta lexoni atë. Sidoqoftë, nëse dini ndonjë sure tjetër, ju duhet të recitoni sure të ndryshme në çdo rekat.

Nëse një ajet është përsëritur në një namaz ose një sure është recituar dy herë në një rekat ose një sure është recituar në dy rekate, varet nga lloji i namazit nëse është mekruh apo jo. Nëse ky namaz është namaz nafile, nuk është mekruh (e papelqyeshme). Sidoqoftë, nëse është namaz farz (obligativ), është mekruh, përveç nëse nuk ka justifikime të tilla si harresa ose mosnjohja e ndonjë sure tjetër.

Allahu e di më së miri.

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA