Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Docly

Si lexohet El Fatiha shqip?

Estimated reading: 1 minute

Shqiptimi i Sures El Fatiha:

 1. Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm
 2. El hamdu lil’lâhi rabbil âlemîn
 3. Er Rahmânir Rahîm.
 4. Mâliki jeumid dîn
 5. Ijjâke na’budu ue ijjâke nesteîn
 6. Ihdines sirâtal mustekîm
 7. Sirâtal ledhîne en’amte alejhim, gajril magdûbi alejhim ue led dâl’lîn. Âmîn

Kuptimi i Sures El Fatiha:

 1. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
 2. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve,
 3. të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit,
 4. Sunduesit të Ditës së Gjykimit.
 5. Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë.
 6. Udhëzona në rrugën e drejtë!
 7. Në rrugën e atyre që u ke dhuruar mirësi e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemërimin Tënd, as në të

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA