Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Docly

Cilëve persona mund t’u jepet sadakaja e fitrit?

Estimated reading: 2 minutes

Jane disa persona qe mund t’u jepet sadakja e fitrit. Vendi ku mund të jepet sadakaja e fitrit me vendet ku mund të jepet zekati, janë të njëjta. Nisur nga kjo, personave që nuk mund t’u japësh zekat, nuk mund t’u japësh as sadakanë e fitrit.

 

Personave që nuk mund t’u jepet zekat

personat që konsiderohen fetarisht të pasur, gruaja e personit që jep fitër, të afërmit bazë, të afërmit e nivelit të dytë (femijët, nipërit dhe mbesat), të afërmit që ka nën kujdestari. Personi që jep sadakanë e fitrit, duhet t’u japë përparësi të varfërve të vendit apo mjedisit ku banon, farefisit që mund të banojë edhe larg, të varfërve me moral të mirë dhe nxënësve.

E preferueshme

Personi që jep sadakanë e fitrit, mund t’ia japë atë si një të varfëri të vetëm, ashtu dhe duke ua shpërndarë disa të varfërve. Por, për sa i përket përballimit të nevojave të përsonit të varfër, dhënia një të varfëri është më e mirë. Ndërkaq, disa persona mund t’ia japin fitret një të varfëri të vetëm.

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA