Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Si jepet sadaka nga gjërat që njeriu i do më së shumti?

Estimated reading: 2 minutes 190 views

Të japësh gjërat e vjetra si sadaka për njerëzit në nevojë konsiderohet si sadaka. Sidoqoftë, është një sadaka më e lartë se kjo, që njeriu të dhurojë diçka që i pëlqen shumë.

Nëse një person, vetëm për hir të Allahut, jep diçka që i pëlqen, ai arrin nivelin e “birr”. Më poshtë sqarohet në ajet kuptimi:

“Kurrë nuk do ta arrini sinqeritetin e plotë me besim (as kënaqësinë e lumtur në xhennet) derisa të mos e jepni më të dhembshmen (më të dashurën) e pasurisë suaj. Çkado që jepni (për Zotin), All-llahu atë e di.”. (Al-i Imran, 3/92).

  • Kur u shpall ky ajet, Ebu Talha donte të jepte pemishten “Birha”, të cilën ai e pëlqente më së shumti. Profeti (a.s) e këshilloi atë që t’ua dhuronte “të afërmve dhe kushërinjve të tij të ngushtë”. Pas kësaj, ai e bëri atë. (Buhari, Zekat, 44, Wasaya, 17, 26; Muslim Zekat, 43; Ahmed b. Hanbal, III / 141, 256).
  • Omeri r.a. dha një tokë shumë të vlefshme që kishte. (Ibn Kathir, Mukhtasaru Tafsir, Bejrut 1981, I / 299)
  • Zejd b. Harithe r.a. i tha Profetit (a.s) se ai do ta dhuronte kalin e tij të famshëm të quajtur “Sejl” dhe Profeti (a.s) ia dha atë Usama b. Zejdit r.a.
  • Hasan al-Basri shprehet në vijim:”Nëse një person jep vetëm një nga hurmat që i pëlqen, ai arrin shkallën “birr” të përmendur në ajet”.
  • Omar b. Abdulaziz r.a. u jepte shumë ëmbëlsira të varfërve; kur njerëzit e pyetën pse e bënte atë, ai tha se pëlqente më së shumti ëmbëlsirat.

Perkthyer nga: https://questionsonislam.com/question/how-sadaqah-given-things-are-loved

 

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Si jepet sadaka nga gjërat që njeriu i do më së shumti?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA