Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

A është mekruh përkulja e kokës në namaz?

Estimated reading: 2 minutes 125 views

Pyetje: A është mekruh përkulja e kokës në namaz për shkak të respektit?

Përgjegje: I dashur vëlla/motër,

Nuk dëmton kijamin përkulja e kokës derisa qëndron në këmbë në namaz.

Namazi dhe ibadeti më i mirë është ai që kryhet në përputhje me sunetin dhe adabin e tij. Sepse, edhe Profeti (a.s.) e adhuronte Allahun e Madhëruar si rob. Ai u bë model për ne si imam dhe prijës në ibadet dhe në jetën e përditshme.

Pa dyshim, prej tij mësojmë respekt dhe frikë në adhurim.

Profeti (a.s) thotë si vijon:

“Falni namazin në të njëjtën mënyrë si unë”. (Buhariu, Ezani, 18; Adab, 27)

Prandaj, është prej adabeve të namazit të shikosh vendin e sexhdes gjatë namazit, këmbët gjatë rukusë, të dy anët e hundës në sexhde, në prehër duke qëndruar ulur dhe shpatullën e djathtë dhe të majtë në përshëndetje(selam).

Është mekruh për atë që fal namaz:

– të përkulë kokën ose ta ngrejë lart,

– të shikojë anën e djathtë dhe të majtë duke e kthyer qafën,

– të kthejë kokën djathtas dhe majtas, larg drejtimit të kibles.

Mirëpo, nuk është mekruh të përkulesh pak kokën duke qëndruar në këmbë me qëllimin e respektit.

Source: https://questionsonislam.com/question/it-makruh-bend-head-down-prayer

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A është mekruh përkulja e kokës në namaz?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA