Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

A mundet që një musliman t’i lutet Allahut në një kishë? Falja ne kishe

Estimated reading: 2 minutes 584 views

Një musliman mund t’i lutet Allahut kudo, duke përfshirë një kishë. Sidoqoftë, nuk është e përshtatshme që një musliman të shkojë në kishë, dhe të lutet dhe të adhurojë atje si të krishterët. Është haram. Është e ndaluar që muslimanët të ngjajnë edhe me traditat e jomyslimanëve; është padyshim një mëkat më i madh të hysh në një tempull të një feje tjetër dhe të adhurosh si ata. Diçka e tillë mund të bëjë që një person të harrojë fenë e tij dhe të adaptojë fenë tjetër.

Profeti (a.s) shprehet në vijim:

“Ai që përpiqet t’i ngjajë një populli është njëri prej tyre.” (Abu Dawud-Kitabul-Libas, hadith no 3512)

Dikush shkon në një kishë për dy arsye:

  1. Ata që shkojnë në kishë sepse janë të krishterë.
  2. Ata që shkojnë në një kishë për ta vizituar atë dhe për qëllime turistike.

Pas këtij klasifikimi, le të shpjegojmë dekretin për të shkuar në kishë:

  1. a) Një person në grupin e parë është i krishterë pasi që ai e pranon veten si i krishterë; ai konsiderohet si jomusliman; domethënë ai nuk është musliman.
  2. b) Një person në grupin e parë shkon atje për të parë se si është e rregulluar dhe ndërtuar kisha. Kur një i krishterë shkon në një xhami për ta vizituar atë, ai nuk bëhet mysliman; në mënyrë të ngjashme, nëse një mysliman shkon në një kishë për ta vizituar atë nuk bëhet i krishterë.

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A mundet që një musliman t’i lutet Allahut në një kishë? Falja ne kishe

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA