Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Docly

Të gjithë kanë një ambient, medium dhe stil të ndryshëm jetese, prandaj mendoj se njerëzit nuk do të kenë përgjegjësi të barabarta. A është e përshtatshme kjo pikëpamje?

Estimated reading: 2 minutes

Meqenëse mundësitë e dhëna njerëzve në botë nuk janë të barabarta, përgjegjësitë e tyre nuk do të jenë të barabarta. Jeta e çdo njeriu është një libër i pavarur, dhe ky libër u shkrua për herë të parë dhe të fundit që nga krijimi i botës. Prandaj, është e nevojshme të merren parasysh të gjithë së bashku me kushtet e tyre, incidente të ndryshme që u kanë ndodhur dhe përmes të cilave janë sprovuar. Dekreti i bërë për një person mund të mos jetë i përshtatshëm për një person tjetër. I njëjti incident mund ta lartësojë një person dhe të poshtërojë një tjetër. Ajo që është e mirë për një person mund të jetë e keqe për një tjetër. Dikush mund të dëshirojë diçka që urren tjetri.

Të gjithë testohen bazuar në kushtet e tyre. Ajo që ka rëndësi nuk është ndryshimi midis atyre kushteve, por të jesh në gjendje të kalosh sprovën.

Drejtësia dhe barazia nuk janë të njëjtat gjëra. Barazia do të thotë që dy gjëra të jenë të njëjta në të gjitha aspektet. Drejtësia përcaktohet si dhënia e hakut (të drejtës) të gjithëve dhe ndëshkimi i atyre që janë gabim.

Të gjithë do të merren në pyetje bazuar në kushtet e tyre dhe mundësitë që u janë dhënë. Për shembull, nëse një person që jeton pa qenë i vetëdijshëm për Islamin konsiderohet të jetë në mesin e njerëzve të shpëtimit nëse e di – sipas Ashari (dijetar islam), edhe nëse nuk e di – ekzistencën e Allahut duke arsyetuar.

Vendtakimi i fundit po pret njerëzit si një gjykatë supreme ku do të merren edhe të drejtat e kafshëve nga njerëzit dhe kafshët e tjera dhe madje të drejtat e jobesimtarëve në lidhje me myslimanët do të llogariten.

Kjo Qenie Absolutisht e Drejtë, e cila peshon edhe të drejtat e vogla midis kafshëve me peshore delikate, natyrën e të cilave nuk e dimë, patjetër që do t’i gjykojë njerëzit me drejtësinë e Tij absolute.

 

English source:

https://questionsonislam.com/question/everybody-has-different-environment-medium-and-lifestyle-therefore-i-think-people-will-not

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA