Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Pse punët nuk shkojnë mirë për një person?

Estimated reading: 4 minutes 143 views

Detaje të pyetjes

– Disa gjera më kanë ndodhur kohët e fundit; punet nuk shkojnë mirë; dyert janë të mbyllura për mua. Unë dua të dëgjoj disa lajme të mira, por për fat të keq, jo. Dua të dua dhe të jem i dashur, por më kot. Ndihem i shqetësuar.

– Unë e di se ka kaq shumë njerëz që i nënshtrohen testeve më të vështira se unë. Unë nuk pyes me qëllimin e rebelimit por dua të mësoj pse.

– Mund të them që nuk kam pasur pothuajse asnjë problem në të kaluarën. Filloi me një incident dhe vazhdoi. Cila mund të jetë arsyeja për të?

Përgjigja

Vëllezër dhe motër e nderuar,

– Para së gjithash, duhet të themi që ne nuk mund të diagnostikojmë çështje të tilla në një mënyrë të caktuar dhe të paraqesim një kurë si qenie njerëzore. “Ne nuk mund ta kuptojmë arsyen e gjithçkaje.”

– Sidoqoftë, është e mundur të shprehen sa vijon – me vetëdijen e besimit dhe meditimit:

Të qenit i suksesshëm ose i pasuksesshëm i një personi, gjërat mund të shkojnë mirë ose keq për të mund të vlerësohen nga dy këndvështrime:

Së pari, paracaktimi i Allahut, i cili mban mbretërimin e gjithçkaje.

Së dyti, nëse një person vepron në përputhje me sistemin e shkaqeve që ekzistojnë në univers, secila prej të cilave është një ligj hyjnor, apo jo.

– Ne duhet të besojmë se hiri i Allahut ekziston prapa gjërave të suksesshme që ne bëjmë dhe se shpirtrat tanë ekzistojnë prapa gjërave të suksesshme që ne bëjmë.

Kuptimi i tij është si më poshtë:

Është Allahu që krijon të mirën dhe të keqen, veprat e mira dhe veprat e këqija.

Sidoqoftë, fuqia që qëndron pas çdo suksesi varet nga paracaktimi i Allahut. Sepse, ekzistenca e gjërave të suksesshme bazohet në realizimin e disa shkaqeve, dhe jo të një shkaku. Eshtë e pamundur për njeriun të kontrollojë të gjitha ato shkaqe. Në atë rast, pronari i vërtetë i këtij suksesi është Allahu, i cili është krijuesi dhe kontrolluesi i të gjitha shkaqeve. Eshtë Ai që krijon shkaqet dhe që i përdor ato.

Roli i njerëzve është shumë i rëndësishëm në çështjet për të cilat ne jemi të pasuksesshëm. Ky rol shfaqet në dy mënyra: materiale dhe shpirtërore:

Roli material: Një person që nuk bën atë që ai vetë duhet të bëjë siç duhet, duke mos vepruar në përputhje me sistemin e shkaqeve, duke mos ndjekur rrugën që mundëson suksesin, dhe të ndërmarrë hapa të ngjashëm e të gabuar.

Roli shpirtëror: Mosrespektimi ndaj Allahut duke mos iu bindur urdhrave dhe ndalesave të Tij. Dënimi për këtë mosrespektim ndonjëherë ndodh me këtë lloj të gjërave negative në këtë botë. Ky dënim nganjëherë mund të ndodh si paralajmërim dhe ndonjëherë si dënim.

 Kudo që të jeni vdekja do t’ju kapë, po edhe në qofshi në pallate të fortifikuara. E nëse i qëllon ata (munafikët) ndonjë e mirë, thonë: “Kjo është nga All-llahu”. E nëse i godet ndonjë e keqe thonë: “Kjo është nga ti (Muhammed)”. Thuaju: “Të gjitha janë nga All-llahu!” Ç’është me këtë popull që nuk kupton gati asnjë send? 

Çfarëdo e mire që të vjen është nga All-llahu, e çka të ndodhë nga ndonjë e keqe është nga vetë ti. Ne të dërguam ty Pejgamber për mbarë botën. Mjafton që All-llahu është dëshmues për këtë  (an-Nisa, 4 / 78-79)

Ky fakt nënvizohet në vargun e mësipërm.

– Ne si qenie njerëzore duhet të dëgjojmë seriozisht ato mësime të dhëna nga Kurani.

Ne nuk duhet t’i atribuojmë dështimin që është pasojë e gabimeve tona materiale ose shpirtërore në paracaktimin e Allahut në mënyrë që të ndjehemi të lehtësuar.

Sidoqoftë, është e mundur të ngushëlloni veten duke kujtuar rolin e paracaktimit në mënyrë që të lehtësoni situatën e keqe të dikujt në të kaluarën.

Ai që beson në kadar (paracaktim) shpëton nga pikëllimi.” (Munawi, Faydul-Qadir, 3/187)

Hadithi i mësipërm na lejon t’i referohemi paracaktimit “të lidhur me problemet dhe fatkeqësitë në të kaluarën”.

Sidoqoftë, t’i referohemi paracaktimit në lidhje me planet dhe programet për të ardhmen është një kuptim jo islamik i paracaktimit.

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Pse punët nuk shkojnë mirë për një person?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA