Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Cila është rëndësia e vrojtimit dhe të menduarit në ajetet e Kur’anit?

Estimated reading: 3 minutes 121 views

Një nga mënyrat që e çojnë njeriun drejt diturisë është vrojtimi. Njeriu është shikues dhe vëzhgues i ngjarjeve që ndodhin në univers. Universi është një libër plot kuptim dhe që pret të lexohet.

Shikoni gjithçka që është në qiej dhe në tokë (1)

A nuk e shikojnë qiellin mbi ta? ― Si e kemi bërë dhe stolisur atë dhe nuk ka asnjë të metë në të? (2)

Shumë ajete të Kuranit theksojnë detyrën e vëzhgimit të njeriut. “Atëherë mendo (o njeri!) argumentet e mëshirës së Allahut! se si Ai i jep jetë tokës pas vdekjes së saj…(3) Megjithatë jo të gjithë e kryejnë këtë vëzhgim(vrojtim). Siç shpjegon ajeti, “ka shumë shenja në qiej dhe në tokë, por njerëzit largojnë (fytyrat e tyre) prej tyre!” (4)

Shikimi dhe vrojtimi janë të ndryshme nga njëra-tjetra. Të gjithë shikojnë universin; megjithatë, jo të gjithë mund t’i vrojtojnë sekretet dhe të perceptojnë kuptimet. Vargu i mëposhtëm tregon ndryshimin ndërmjet shikimit dhe vrojtimit; “Ti do t’i shohësh ata të shikojnë ty, por ata nuk vrojtojnë” (5).

Ata që shohin gjërat që të tjerët nuk mund t’i fitojnë sekretet e librit të universit. Për shembull, Arkimedi, i cili e ndien veten të lehtë në ujë, shpik lundrueshmërinë e ujit. Me të parë një mollë që bie nga një pemë mbi kokën e tij, Njutoni kupton ekzistencën e gravitetit. Shkencëtarët që analizojnë format e krahëve të zogjve e përdorën këtë informacion në industrinë e avionëve dhe i mundësuan njeriut të bëhej miq me zogjtë.          

Nëse njeriu e shikon universin me kujdes, ai mund të nxjerrë mësime nga gjithçka. Njerëzit që kanë ndërgjegje në zemrat e tyre dhe vëzhgojnë universin me vëmendje, mund të marrin mësime nga gjithçka. Ata që e shohin çdo gjë të pakuptimtë dhe vazhdojnë të ecin në rrugën e mosbesimit, janë të privuar nga këto kuptime të pafundme dhe të çmuara. Kur’ani përdor termin “të verbër” për njerëz të tillë.

Ata që ishin të verbër në këtë botë, do të jenë të verbër edhe në botën tjetër. (6)

Vërtet nuk janë sytë e tyre që janë të verbër, por zemrat e tyre që janë në gjokset e tyre. (7)

E kush ia kthen shpinën mesazhit Tim, atij i është ngushtuar jeta dhe Ne do ta ringjallim të verbër në Ditën e Gjykimit. Ai do të thotë: “O Zoti im, përse më ngrite të verbër, ndërsa unë kisha shikim (më parë)? (Allahu) do të thotë: “Kështu veproi kur të erdhën argumentet Tona, i shpërfill ato, kështu do të bësh edhe ti. , kjo ditë të mos përfillet. (8)

“Basar” është shikimi, dhe “Basira” është njohuri shpirtërore. Ata që nuk kanë Basar (shikim) nuk mund ta shohin mjedisin e tyre; nga ana tjetër, ata që nuk e kanë marrë Basira (njohuri shpirtërore) nuk mund të vëzhgojnë kuptimin shpirtëror të gjërave.

EN source: https://questionsonislam.com/question/what-importance-observation-and-thinking-verses-qur

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Cila është rëndësia e vrojtimit dhe të menduarit në ajetet e Kur’anit?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA