Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

A pranohet pendimi i një personi që bie në mosbesim me vetëdije ose pa vetëdije disa herë – përveç nëse ai është gati të vdesë?

Estimated reading: 1 minute 150 views

Është e vërtetë se All-llahu nuk falë (mëkatin) t’i bëhet Atij shok, e pos këtij (mëkati), të tjerat i falë atij që dëshiron. Ai që i përshkruan shok All-llahut, ai ka humbur dhe bërë një largim të madh (prej të vërtetës).  en-Nisa, 4/116)

Thuhet se në ajetin e mësipërm çdo mëkat mund të falet. Shirku që Allahu nuk do ta falë kurrë është shirku i atyre që vdesin pa pendim. Prandaj, pendimi para vdekjes është i vlefshëm.

Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së All-llahut, pse vërtetë All-llahu i falë të gjitha mëkatet, Ai është që shumë falë dhe është mëshirues!”. “(Ez-Zumar, 39/53)

Në të vërtetë, në ajetin e mësipërm thuhet se çdo pendim do të pranohet.

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A pranohet pendimi i një personi që bie në mosbesim me vetëdije ose pa vetëdije disa herë – përveç nëse ai është gati të vdesë?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA