Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Cili është kriteri i shprehjes së dashurisë për Allahun?

Estimated reading: 3 minutes 144 views

Duke qenë se të duash Allahun dhe të dish se Ai është i kënaqur me ne është një çështje abstrakte, është e vështirë t’a kuptosh atë. Dikush mund të thotë: “Unë e dua Allahun”. Megjithatë, meqë kjo deklaratë shpreh një ndjenjë brenda nesh, ne duhet ta eksternojmë(shfaqim) atë.

Nga ana tjetër, a është vërtet Allahu i kënaqur me ne? Çfarë lloj skllevërish(robër) jemi ne në sytë e Tij? Këto pyetje janë po aq të vështira për t’u kuptuar. Duhet të ketë një mënyrë për t’i kuptuar ato.

Në fakt, Allahu na informon për mënyrën me të cilën mund ta kuptojmë dashurinë tonë për Allahun dhe të kuptojmë nëse Allahu është i kënaqur me ne, në ajetin kuranor vijues: “O Muhamed, thuaj: Nëse e doni Allahun, Më ndiqni , që Allahu t’ju dojë.”

Treguesi i dashurisë sonë për Allahun është praktikimi i Islamit duke iu bindur Profetit tonë. Mund të themi pa hezitim se Allahu na do, nëse e bëjmë jetën tonë në përputhje me Profetin. Për shembull, si manifestohet dashuria juaj për prindërit? Nëse i përmbushni dëshirat e tyre dhe hiqni dorë nga gjërat që ata nuk i miratojnë, dashuria juaj për t’a shfaqet. Dhe ne e kuptojmë që edhe ata na duan, edhe pse nuk na thonë. Përkundrazi, nëse nuk bëni asgjë që ata dëshirojnë dhe përsëri thoni, “por shiko zemrën time, unë i dua shumë ata”, askush nuk do t’ju besojë.

Mund të nxjerrim përfundimin se Allahu e krijoi Profetin si shembull për ne dhe Ai shfaqi karakteristikat më të bukura shembullore tek ai. Dhe ai na tha: “Nëse më doni, respektoni Profetin që dërgova për ju. Atëherë mund ta dini se edhe unë ju dua.” Si përmbledhje, kriteri se sa shumë e duam Allahun është se sa shumë i ngjajmë Profetit Muhamed. Mund të arrijmë në një përfundim duke gjykuar nga ky kriter.

Ato janë Kurani dhe Suneti, të cilat janë harta rrugësh për ju, ne dhe gjithë njerëzimin. Ne nuk mund t’ju sugjerojmë asgjë tjetër përveç atyre. Kjo do të thotë t’a bëjmë Kuranin dhe sunetin e të Dërguarit të Allahut (a.s) udhërrëfyesit tanë, duke e vënë veten në përputhje me ta dhe duke medituar duke lexuar tema dhe libra rreth besimit. Do të jetë shumë e dobishme për jetën tuaj të përtejme nëse mund të gjeni libra që tregojnë për Kuranin dhe besimin ose të kaloni kohë me njerëz që mendojnë dhe vlerësojnë ato çështje.

Falja e namazit në kohë, largimi nga mëkatet e mëdha dhe kryerja e tesbihatit (lavdërimi i Allahut) pas namazit do t’ju çojë gjithashtu në pjekuri.

EN source: https://questionsonislam.com/question/what-criterion-uttering-ones-love-allah

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Cili është kriteri i shprehjes së dashurisë për Allahun?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA