Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Docly

A kanë ndonjë faj invalidët që krijohen kështu?

Estimated reading: 3 minutes

Allahu është poseduesi i pasurisë. Ai (s.w.t) disponon me pronën e Tij siç dëshiron. Askush nuk mund të kundërshtojë veprimet e Tij dhe të ndërhyjë në krijimin e Tij. Allahu (s.w.t) krijon qelizat e njeriut, rregullon vendin e organeve të tij dhe i dhuron atij një entitet njerëzor. Njeriu kurrë nuk i ka dhënë diçka Allahut, i Cili i ka dhënë të gjitha këto mirësi, në mënyrë që në këmbim të të cilave të mund të kërkojë një të drejtë për ndonjë gjë.

Sikur njeriu t’i kishte dhënë diçka Allahut (swt) në këmbim të asaj që i është dhënë, ai do të kishte të drejtë kundërshtimi duke thënë: Më jep dy sy, jo një! ose të gjithë kanë dy këmbë, por unë kam vetëm një. Padrejtësia lind nga një e drejtë e pakthyeshme. Çfarë të drejte ka njeriu në Allahun (xh.sh.) që t’i shkaktohet padrejtësi sepse nuk është përmbushur?

Ndonjëherë Allahu i Madhërishëm jep shumë gjëra në ahiret si shpërblim i paaftësisë së dikujt. Duke e bërë atë të paaftë, Ai (swt) i bën shërbëtorët e Tij të ndiejnë pafuqinë dhe dobësinë e tyre. Nëse Ai lejon që ndjenjat e shërbëtorëve të Tij të zhvillohen ndaj tij, domethënë, ai i jep shumë gjëra atij, dhe kështu aftësia e tij e kufijve duket e parëndësishme. Sidoqoftë, jo në mënyrë të qartë, në të vërtetë kjo është favor i Allahut (swt) për shërbëtorin e Tij.

Në të njëjtën mënyrë, Allahu i Madhërishëm jep parajsën kur dikush bëhet martir për hir të Tij. Një person bëhet martir në fushën e betejës, me anë të të cilit ngrihet në një pozitë, të cilën e duan njerëzit e perëndishëm. Të tjerët, kur e panë atë, dëshironin që Allahu i Madhërishëm t’ia kishte bërë të mundur që të bëhen dëshmorë. Një person i tillë nuk humbet asgjë edhe nëse copëtohet, për sendin që merr, është shumë më i madh se humbja e tij e dukshme.

Edhe nëse disa njerëz e konsiderojnë këtë situatë në mënyrë të papërshtatshme duke pasur shqetësim, inat dhe me një qëndrim armiqësor ndaj Allahut (swt), kz lloj defekti ka tërhequr dashurinë e Allahut (swt). Kundërshtimet e disa njerëzve rebelë dhe mosmirënjohës në këtë drejtim janë të padrejta dhe të pahijshme.

 

English source: https://questionsonislam.com/article/do-disabled-have-any-fault-so-they-are-created-so

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA