Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Çfarë kishte bërë Zoti (SWT) përpara se të krijonte universin?

Estimated reading: 5 minutes 116 views

Për shkak se Zoti është i pavarur nga koha, nuk mund të ketë një periudhë të caktuar për Të siç ishte para krijimit të universit. Është gjithashtu e pamendueshme që Zoti (SWT) të veprojë brenda një periudhe të tillë.

Koha është në pyetje vetëm për krijesat; vetëm krijesat veprojnë brenda kohës. Megjithatë, mund të jetë e mundur të bëhet pyetja sikur Zoti ka ekzistuar në parapërjetësinë, nuk ka qenë askush me Të. Atëherë, çfarë kishte bërë Zoti në parapërjetësi? Është e mundur t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje shkurt sikur Ai të kishte parë bukurinë dhe përsosmërinë e Tij. Vetëm Zoti e di të padukshmen.

Në bazë të kësaj pyetjeje qëndron keqkuptimi dhe konfuzioni mbi konceptet e kohës dhe parapërjetësisë. Duke qenë se njeriu jeton i lidhur me kohën dhe hapësirën, çdo dukuri dhe të vërtetë e vlerëson sipas kriterit të kohës; dhe ai i lidhur me kohën e ngatërron kohën në të cilën jeton me një proces që nuk ka të kaluar (parapërjetësinë). Pyetja e mësipërme është rezultat i një keqinterpretimi të tillë.

Koha është një koncept abstrakt, i cili vjen në ekzistencë me krijesat që krijohen në një vazhdimësi të rregullt. Krijimi i të gjitha qenieve, ndryshimi i tyre, përfundimet dhe zhdukja e tyre – të gjitha bëhen realitet me kalimin e kohës. Të gjitha qeniet që janë sjellë nga sfera e mosekzistencës në sferën e ekzistencës me fuqinë dhe fuqinë e pafund të Zotit (SWT) rrjedhin vazhdimisht në rrjedhën e kohës. Konceptet e kohës së kaluar, të tashme dhe të ardhme janë relative, ato i marrin emrat e tyre sipas njëri-tjetrit. Sot është e djeshmja e nesër dhe sot është e nesërmja e një dite më parë (dje).

Sa i përket konceptit të parapërjetësisë, ai nuk do të thotë pafundësi për sa i përket konceptit të kohës. Edhe pse koha mund të ndahet në segmente si epoka, shekulli, viti, muaji, dita, ora, sekonda; nuk është e mundur të bëhet një ndarje e tillë për parapërjetësinë. Për më tepër, parapërjetësia nuk mund të konsiderohet si pikënisje.

Nuk kishte asgjë tjetër përveç Zotit (SWT) (Hadith). Koha filloi me krijimin e qenieve. Prandaj, sado që dikush mund ta zgjasë konceptin e kohës drejt së kaluarës, ai nuk mund të krahasohet me parapërjetësinë e Zotit (SWT).

Megjithatë, mund të jetë e përshtatshme të shtrohet pyetja si kjo: Në parapërjetësinë Zoti (SWT) ekzistonte, nuk kishte asgjë tjetër me Të. Atëherë, çfarë kishte bërë Zoti (SWT) në parapërjetësinë? Është e nevojshme të thuhet se Zoti (SWT) nuk duhet domosdoshmërisht të bëjë diçka në të kaluarën dhe mosbërja e Tij nuk është një defekt për Të. Edhe nëse ai nuk krijon qenie, Ai është njësoj në përsosmërinë maksimale. Nuk diskutohet që krijimi i të gjitha qenieve e rrit përsosmërinë e Tij dhe mosbërja e Tij e ul atë.

Pas këtij shpjegimi, le t’i përgjigjemi pyetjes. Zoti (SWT), në parapërjetësinë, kishte parë bukurinë dhe përsosmërinë e Tij. Të njohësh Zotin (SWT) me përsosmërinë e Tij është vetëm për Të. I Dërguari Muhamed (a.s.), i cili e sheh Zotin personalisht gjatë Ngjitjes në Ngjitje, tha: Nuk të kam njohur siç duhet!

Zoti (SWT), në para-përjetësinë, me dijen e Tij të përjetshme, kishte urdhëruar dhe shikuar thelbin dhe realitetet e qenieve, identitetet e tyre, planet dhe programet e tyre, entitetet dhe imazhet e tyre shpirtërore – të gjitha këto do të ishin manifestimi, vendet e emrave dhe atributeve të Tij. Zoti (SWT), me favorin dhe bujarinë, mëshirën dhe dhembshurinë e Tij, deshi ta veshë thelbin dhe të vërtetën e diturisë së Tij me një trup fizik dhe duke dhënë urdhrin Bëhu!… Ai krijoi të gjitha qeniet. Ky akt krijimi ka qenë një dhuratë, një favor dhe një dhuratë për të gjitha krijesat.

Në vështrimin e Zotit përsosmërinë dhe bukurinë e Tij, dhe në bërjen e planeve dhe programeve shpirtërore, duke i caktuar ato në njohurinë e Tij të përjetshme, nuk mund të ketë datë dhe periudhë. Kjo do të thotë, këto nuk mund të vlerësohen brenda një vazhdimësie kohore. Ky vështrim, rregullim dhe urdhërim nuk janë urdhërimi dhe rregullimi në kuptimin që e kupton mendja njerëzore. Ashtu si esenca dhe veprimet e Zotit nuk ngjajnë me ato të krijesave, po ashtu edhe urdhërimi i Tij hyjnor nuk është një programim në kuptimin që kupton qenia njerëzore.

https://questionsonislam.com/article/what-had-god-swt-been-doing-he-created-universe

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Çfarë kishte bërë Zoti (SWT) përpara se të krijonte universin?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA