Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Cka është Zemra e Vulosur? Si mund të mbahet përgjegjës ai që ka një zemer të vulosur që të mos besojë?

Estimated reading: 3 minutes 80 views

Zemra e vulosur përcaktohet si zemrat që nxihen dhe forcohen për shkak të mosbesimit dhe pendimi. I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të) deklaroi, Me çdo mëkat që bën dikush, zemra merr edhe një pikë të zezë.

Në një ajet, sigurisht që Zoti nuk fal që ndonje partnerë të shoqërohet me Të; më pak se sa Ai i fal kujtdo që dëshiron (këdo që Ai ka drejtuar në pendim dhe drejtësi qoftë nga hiri i Tij i pastër ose si rezultat i personave që zgjedhin pendimin dhe drejtësinë me vullnetin e tyre të lirë). Kushdo që shoqëron ndonjë partner me Zotin, vërtet ka sajuar një mëkat shume të rëndë. (En-Nisa, 4:48). Siç e kuptuam nga hadithi dhe ajeti, shoqërimi i ndonjë partneri me Zotin është shkaku kryesor që zemra të bëhet e nxirë. Nëse dikush bëhet avokati i Shirkut (politeizmit) dhe fillon të luftojë kundër besimtarëve, pika e zezë zgjerohet dhe errësohet gjithnjë e më shumë; më në fund e mbulon tërë zemrën, kështu që bëhet e pamundur për të që të pranojë besimin dhe teuhidin (unifikimin). Me shprehjen e koleksionit Risale-i Nur, thuhet: Ajo( nxirja e zemres)  korrupton potencialet e njeriut në një mënyrë të tillë që ato të jenë të paafta për reforma dhe jopranuese për të mirën.

Ajeti i lartë cituar është shpallur në lidhje me jobesimtarët që luftojnë kundër të Dërguarit të Allahut (a.s.). Dera, e cila hapet në rrugën e Allahut (xh.sh), është e mbyllur për jobesimtarët që arritën deri në atë nivel të mosbesimit. Nuk u përshtatet të gjithë mëkatarëve, shtypësve apo edhe njerëzve që lidhin partnerë me Zotin. Nëse do të kishte qenë, si mund t’i shpjegonim njerëzit që më vonë u bënë muslimanë, por më parë ishin idhujtarë në Asr-i Saadah (Epoka e lumturisë dhe qetësisë në të cilën jetonte Profeti Muhamed).

Nëse dikush shoqëron shoke Zotit, zemrat e tyre vulosen, asnjë jobesimtar nuk duhet të jetë bërë musliman. Në fakt, personat që kanë zemra të vulosura janë ata që nuk mund ta kuptojnë Unifikimin (Njëshmërinë e Zotit).

Dhe këta njerëz bien në vrimë duke keqpërdorur fuqinë e tyre të vullnetit. Ne dëshirojmë të tërheqim vëmendjen tuaj në një pikë të rëndësishme. Në Koleksionin Risale-i Nur mosbesimi është analizuar në dy baza: mos pranimi dhe pranimi i mos-qenies. Mos pranimi ngatërrohet me pranimin e mos-qenies. Provat për mospranim janë mungesa e provës së vërtetuar. Pranimi i mos-qenies kërkon dëshmi të mos qenies. Njëra është dyshim ndërsa tjetra është mohim. Njëra është moskujdesja, mbyllja e syve ndaj fakteve dhe injoranca. Sidoqoftë, në pranimin e mos-qenies ekziston një avokim dhe ftesë e mosbesimit. Siç e shihni grupi i dytë lufton kundër besimtarëve. Zemra e mbyllur është më shume efektive për ta. Ne themi më shumë, sepse edhe pse është e rrallë ka disa njerëz që e gjejnë rrugën e Allahut dhe bëhen muslimane.

Burimi në gjuhën angleze: https://questionsonislam.com/article/what-meaning-sealed-heart-reads-many-quranic-verses-how-one-who-has-sealed-heart-could-be

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA