Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

A mund të kemi kontakt me xhindët? Thirrja e xhineve

Estimated reading: 3 minutes 103 views

Në Kuran, ka disa shenja rreth xhindëve dhe djajve që ato mund të merren nën kontroll të përdoren si shërbëtorë. Shembulli më i mirë për të është Hazret Sylejman (Solomon) (a.s.) për të cilin tregohet një histori në Kuran. Dijetarët islamikë kishin shpjegime të ndryshme në lidhje me çështjen.

Më poshtë thuhet në lidhje me çështjen në fjalë në Koleksionin Risale-i Nur, fjala e 20-të në përmbledhje:

Vargjet që thonë se Sylejmani (a.s) mori kontrollin e shpirtrave të ligë parandaluan ligësinë e tyre dhe i bënë të bëjnë vepra të mira: Atëherë ne ia nënshtruam erën fuqisë së tij, kjo bëri që komanda e tij të vraponte butë kudo që dëshironte, dhe Xhindët, çdo ndërtues dhe zhytës, dhe të tjerët të lidhur së bashku në zinxhirë. Dhe ne i kishim nënshtruar atij shumë prej Xhindëve që zhyteshin në dete për të dhe kryenin detyra të tjera përveç kësaj, dhe ne i ruanim të gjithë. Do të thotë që xhindët, banori më i vetëdijshëm i tokës pas qenieve njerëzore, mund të jenë shërbëtorë të qenieve njerëzore. Ne mund të kemi kontakt me ta. Djajtë mund të detyrohen të heqin dorë nga armiqësia dhe të shërbejnë. Zoti i Plotfuqishëm i bëri ata t’i shërbejnë robit të tij (Sylejmanit), i cili u bindet urdhrave të Zotit.

Abdullah Kadir thotë sa vijon në lidhje me çështjen:

Të kesh kontakt me xhindwt ka disa mënyra dhe kërkon një udhëzues dhe të jesh ekspert. Nëse mënyrat, parimet dhe udhëzuesit nuk përdoren, do të ketë rreziqe të hasni nw telashe. Nëse ata njerëz nuk janë të vetëdijshëm për botën shpirtërore dhe nuk dinë ku të qëndrojnë, ata mund të sulmohen nga shpirtra të ligj; ata mund ta marrin nën kontrollin e tyre dhe të rezultojnë të jenë lodra në duart e tyre. Xhindet nganjëherë i çojnë ata njerëz në krenari dhe arrogancë dhe nganjëherë përpiqen t’i trembin dhe kërcënojnë ata dhe t’i bëjnë ata të flasin në emër të tyre dhe t’i bëjnë ata të shërbejnë për veten e tyre. Në shekullin e 20-të, Gulam Ahmad Qadiyani u bë viktimë e atyre xhindëve të ligj. Ai donte të luftonte për Islamin në rrugën e Fakirizmit kundër Jogizmit, por u sulmua nga shpirtra të ligj dhe u bë një nga lodrat e tyre. Shpirtrat e ligj, në fillim, e bënë atë të pranonte se ai ishte një muxhaddid dhe pastaj Mehdi dhe më vonë e bënë atë të besonte se ai ishte Jezusi. Në fund, ai tha që Zoti hyri në trupin tim, u pa në trupin tim. Shpirtrat e ligj mund të kenë lehtësisht kontakt me njerëz të ligj dhe mund t’i bëjnë ata të çmenden. (1)

Pra, ne mund të kuptojmë se ngjarje të tilla mund të ndodhin dhe xhindët mund të kontaktohen nga ekspertët dhe ata mund të bëhen që të bëjnë diçka, por është jashtëzakonisht e rrezikshme ta konsiderosh atë si argëtim dhe të mirremi me të pa pasur njohuri të mjaftueshme.

(1) S. Nur, f. 152

English source:https://questionsonislam.com/article/can-we-have-contact-jinn

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA