Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

A është Hz. Muhamedi (a.s.) edhe profeti i xhindeve? A e përcolli vetë Profeti (a.s) mesazhin e Islamit tek xhindët?

Estimated reading: 1 minute 95 views

Është thënë në Kuran dhe disa hadithe se Profeti (a.s.) i pa xhinët, u lexoi atyre Kuran dhe bisedoi me ta. [Buhari, Salah 75, Amal fis-Salah 10, Bad’ul-Khalq 11, Anbiya 40, Tafsir, Sad; Muslim, Masajid 39, (541)]

Në ajetet Kuranore thuhet se disa xhind iu bindën dhe e ndoqën Profetin (a.s.) dhe i kërkuan xhinëve të tjerë ta ndiqnin Atë a.s.

“(Përkujto) Kur disa prej exhinëve i drejtuam te ti që ta dëgjojnë Kur’anin dhe kur u afruan dhe e dëgjuan atë, thanë: “Heshtni!” dhe kur u krye, u kthyen te populli i vet dhe e këshilluan. Thanë: “O populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, që vërteton atë para tij, që udhëzon në të vërtetën dhe në rrugën drejtë!” O populli ynë, përgjigjuni thirrësit të All-llahut dhe besoni atij! Ai ua falë mëkatet tuaja dhe ju shpëton prej një dënimi plot vuajtje.”(el-Ahkaf, 46/29-31; shih Xhin, 72/1-15)

Burimi: https://questionsonislam.com/question/hz-muhammad-pbuh-also-prophet-jinn-did-prophet-pbuh-himself-convey-message-islam-jinn

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA