Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A u krijuan të gjithë shpirtrat në të njëjtën kohë apo në kohë të ndryshme? A kanë shpirtra xhinët?

Estimated reading: 4 minutes 142 views

Pyejte: A u krijuan të gjithë shpirtrat në të njëjtën kohë apo në kohë të ndryshme? A kanë shpirtrat gjini?

Përgjigje:

Vëlla / Motër e dashur,

1. Kuptohet që krijimi i shpirtrave ishte para krijimit të trupave. Ne jemi në një udhëtim duke filluar nga bota e shpirtrave dhe duke vazhduar nëpër barkun e nënave tona, pastaj fëmijëria, rinia, pleqëria, varrezat, purgatori (vendi i pritjes midis Ferrit dhe Parajsës), dhe në fund duke përfunduar në Ferr ose Parajsë. Fillimi i udhëtimit është bota e shpirtrave. Në këtë kuptim, krijimi i shpirtrave ishte para krijimit të trupave.

Në fakt, Profeti ynë (a.s.) tha: “Shpirtrat janë si turma që mblidhen së bashku. Ata që u takuan më parë shkojnë mirë. Ata që nuk u takuan më parë, nuk mund të shkojnë shumë mirë dhe ndahen. ” (Buhari, Enbija, 2; Muslim, Birr, 159; Ebu Davud, Adab, 19). Ai hadith thotë se njerëzit u takuan diku para se të vinin në botë. Është e qartë, pasi nuk mund të ketë ndodhur në barkun e nënave, do të thotë se ato kanë ekzistuar më parë dhe janë krijuar para se të hyjnë në barkun e nënave.

Ndërsa interpreton hadithin, Azimabadi shpreh atë që nënkuptohet me “shpirtrat takohen me njëri -tjetrin para se të hyjnë në trupat e tyre” është se shpirtrat u krijuan para trupave. (Azimabadi, Awnu’l Mabud, XIII, 124).

Ekziston një pikë tjetër në lidhje me çështjen. Kur ndodhi marrëveshja që ne e quajmë “Qalu Bala (lit. ata thanë po)” dhe në të cilën shpirtrat i premtuan Allahut t’i binden Atij. Kur Allahu i pyeti shpirtrat “A nuk jam Zoti juaj?”, Shpirtrat u përgjigjën: “Po, Ti je Zoti ynë”. Pra, kur ndodhi? Pikëpamjet e studiuesve për të janë si më poshtë në përmbledhje:

Disa Interpretues të Kuranit deklaruan se ishte një udhëzim hyjnor nëpërmjet “ngjashmërisë” dhe “metaforës”. Ata thanë: “është një figurë e të folurit. Fakti që njerëzit u krijuan me aftësinë për të njohur hyjninë e Allahut, lidhet disi me premtimin e tyre. “

Nga ana tjetër, shumica e Përkthyesve të Kuranit miratuan pikëpamjen se drejtimi i Allahut ndaj shpirtrave ashtu edhe përgjigjja e tyre nuk janë simbolike, por të vërteta. Një përkthyes bashkëkohor i Kuranit i quajtur Mehmed Vehbi e shpreh këtë pikëpamje me fjalë si më poshtë: “Megjithëse ekziston mundësia që ata të jenë përgjigjur duke bërë gjeste, pasi atyre nuk u është dhënë ende mendja dhe jeta, është më mirë të thuhet se atyre ju është dhënë mendje, jetë dhe gjuhë dhe treguan dëshmi të Hyjnisë dhe Zotërisë së Tij… Ata e kuptuan pyetjen me mendjet e tyre dhe u përgjigjën me gjuhët e tyre verbalisht. ”

2. Nuk ka shpirt të ri apo të moshuar. Këto janë karakteristika fizike.

3- Shpirtrat nuk kanë gjini. Qeniet njerëzore marrin personalitetet e tyre si nga shpirtrat ashtu edhe nga trupat e tyre. Një shpirt që hyn në një trup përpiqet të përshtatet me karakteristikat fizike të trupit të cilat përcaktojnë gjininë.

Sigurisht, ekziston një lidhje midis shpirtit dhe personalitetit. Sidoqoftë, faktorët e jashtëm luajnë një rol të rëndësishëm në formimin e karakteristikave personale. Sidomos, formimi i cilësive morale varet kryesisht nga vullneti i lirë i njerëzve. Përndryshe, të kesh cilësi të larta morale ose cilësi të ulëta morale do të ishte e pakuptimtë. Edhe pse është e pamundur të eliminohen karakteristikat e lindura, është e mundur t’i drejtosh ato në mirësi me vullnetin e lirë të dikujt. Për shembull, një person që është natyrisht agresiv nuk mund të pritet që ta lërë atë tipar dhe të jetë më i qetë. Sidoqoftë, është e mundur që ai ta drejtojë agresivitetin e tij drejt një arsye të mirë, për shembull, drejt egos së tij dhe shejtanit.

Burimi: https://questionsonislam.com/question/were-all-souls-created-same-time-or-different-times-do-souls-have-genders

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A u krijuan të gjithë shpirtrat në të njëjtën kohë apo në kohë të ndryshme? A kanë shpirtra xhinët?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA