Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

A është Syri i Keq (Msyshi) një fakt dhe a ka ndonjë lidhje me magjinë?

Estimated reading: 3 minutes 252 views

I quajtur si psikokinezistë në parapsikologji, syri i lig është një lloj magjie hedhëse ndaj dikujt. Në shumë raste, ne nuk mund t’i largojmë sytë nga dikush ose diçka. Sytë janë mjetet më të lehta dhe më efektive në përdorimin e fuqisë së trurit ose të funksioneve shpirtërore. Siç theksojnë shkencëtarët, me anë të syve bëhet një lloj hipnoze. Gjarpri kap një mi, zog apo pre të tjera në këtë mënyrë. Ai çrregullon funksionet e trurit të tyre nga rrezet helmuese që dërgon nëpër sytë e prejës, dhe në fund preja e dëshpëruar paguan koston e sodisjes së syrit të gjarprit me jetën e saj.

Dhe e njëjta gjë vlen edhe për qeniet njerëzore. Një person mund të ndikojë te një njeri tjetër me syrin e tij. Që disa njerëz ta posedojnë këtë aftësi më shumë se të tjerët, duhet të kenë diçka që lidhet me sytë e tyre  që janë më transparentë. Njeriu mund të shkaktojë dëme në gjëra ose njerëz më shpejt kur shikon veçanërisht me xhelozi ose qëllim të ligë. Për këtë arsye, nëse një person shikon diçka me këmbëngulje, ai këshillohet të thotë “Mashallah” që do të thotë “çfarëdo që dëshiron Allahu” ose “Barakallah” që do të thotë “Allahu ju bekoftë”.

Hadithet në lidhje me këtë çështje tregojnë se syri I keq(msyshi) është I vërtetë dhe tregojnë masat paraprake që duhet të merren ndaj tij. Për dallim nga supozimet e disa njerëzve që syri i keq është bestytni, ai është i vërtetë dhe i pranishëm në fe. Sipas Hadithit të Buhariut, Muslimit dhe Ebu Davudit i transmetuar nga Ibn Abasi, Profeti tha:

“Ndikimi i një syri të lig është një fakt; nëse ndonjë gjë do t’i paraprijë fatit, do të ishte ndikimi i një syri të lig …” Po ashtu në një hadith të transmetuar nga Hazreti Aisha (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të), është transmetuar se Pejgamberi ynë të ketë thënë: Kërkoni strehim tek Allahu nga syri i lig, ai është me të vërtetë një fakt. Për më tepër, Buhariu, Muslimi, Ebu Davudi dhe Ebu Hurejra transmetojnë se Profeti tha: Ndikimi i një syri të lig është një fakt. (2)

Një hadith i transmetuar në Ebu Davud nga Hazreti Aisha, përmend për masat që duhet të merren nga njerëzit që merren me syrin e keq(msyshi) dhe ata të cilët jane ndikuar nga syri i keq. Personi që ka bërë msysh urdhërohet të merr ëudu (abdes), dhe njeriu i prekur nga syri i keq duhet larë me atë ujë. Përveç kësaj, ajetet e 51-të dhe 52-të të Kapitullit Al Qalam thuhet se janë shëruese për syrin e keq.

Mënyra më e mirë për t’u mbrojtur nga syri i lig është bërja e duave dhe veprimi në përputhje me hadithin e transmetuar nga Hazreti Aishja. Besëtytnitë si përdorimi i syrit të kaltër, briri i kaut, patkoi, hudhra etj., nuk duhet të merren parasysh. Të gjitha këto janë të ndaluara në Islam.

(1) Muslim, Salam 42,(2188); Tirmizi, Tibb 19, (2063).
(2) Bukhari, Tibb 36, Libas 86; Muslim, Salam 41, (2187); Abu Daëud, Tibb 15, (3879).
(3) Abu Daëud, Tibb 15, (3880).

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

A është Syri i Keq (Msyshi) një fakt dhe a ka ndonjë lidhje me magjinë?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA