Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Çfarë do të thotë të ngrënit dhe të pirit e Shejtanit?

Estimated reading: 3 minutes 136 views

Në vargjet Kuranore dhe në Hadithe përmendet se Shejtani ha dhe pi. Ata ushqehen me krijime të padukshme, të bëra nga zjarri, nuk hanë si njerëz, të cilët vërtet janë krijuar nga balta. Ne nuk mund ta dimë të vërtetën për atë që ata hanë. Sidoqoftë, duhet të ketë një lloj ushqimi me të cilin ata hanë dhe ndjejnë shije. Për shembull, engjëjve ju pëlqejnë aromat e bukura, ndërsa Xhinët i duan ato të qelbura.

Me çfarë darkon Shejtani ?

Shejtani ha, pi dhe riprodhohet përmes marrëdhënieve seksuale ashtu si njerëzit. Kjo do të thotë, që  krahas tipareve të tij të liga, ai ka edhe tipare humane.

Xhabir bin Abdullah raportoi të Dërguarin e Zotit (paqja qoftë mbi të) duke thënë: Kur një person hyn në shtëpinë e tij dhe përmend emrin e Zotit në kohën e hyrjes në të dhe gjatë ngrënies së ushqimit, Shejtani thotë (duke iu drejtuar vetes: Ju nuk keni vend për të kaluar natën dhe asnjë vakt në mbrëmje; por kur hyn në shtëpi pa përmendur emrin e Zotit, Shejtani thotë: Ju keni gjetur një vend për të kaluar natën, dhe kur ai nuk e përmend emrin e Zotit ndërsa ha ushqim, ai (Shejtani) thotë: Ju keni gjetur një vend për të kaluar natën dhe darkën. Ky hadith është transmetuar nga autoriteti i Xhabir b. Abdullah përmes të njëjtit zinxhir transmetuesish, por me një ndryshim të vogël të formulimit. (Sahih Muslim, Libri 23, Numri 5006)

Që përmendja e emrit të Zotit kur hyni në shtëpi dhe ndërsa hani ushqim, e mban Shejtanin larg shtëpisë dhe larg nga tryeza e ngrënies, përcaktohet në Hadithe. Është njoftuar se ngrënia pa përmendur emrin e Zotit nënkupton të darkosh me Shejtanin dhe skamje.

Si ha apo pi?

Në disa prej Haditheve, raportohet se Shejtani ha me dorën e majtë. Për këtë arsye, Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të) na urdhëroi të hamë me duart tona të djathta, duke përmendur emrin e Zotit, ndërsa ndalon të hahet dhe të pijë me dorën e majtë. Hadithet e mëposhtme kanë të bëjnë me të ngrënit:

Ibn Omeri na njofton se I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të) ka thënë: Kur dikush nga ju ka ndërmend të hajë (vakt), ai duhet të hajë me dorën e tij të djathtë. dhe kur ai (ka ndërmend) të pijë duhet të pijë me dorën e djathtë, sepse Shejtani ha me dorën e majtë dhe pi me dorën e majtë. (Sahih Muslim, Libri 23, Numri 5008)

Omar bin Ebu Selema raportoi: Unë (kisha rastin) një ditë të darkoja me të Dërguarin e Zotit (paqja qoftë mbi të) dhe mora mish nga pjata. Atëherë i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të) tha: Hani nga ajo që është afër jush. (Sahih Muslim, Libri 23, Numri 5013)

EN source: https://questionsonislam.com/article/what-does-satans-eating-and-drinking-mean

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Çfarë do të thotë të ngrënit dhe të pirit e Shejtanit?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA