Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Besimi është kuptimi i jetës

Docly

A mund të na japni disa informata rreth qendrave te shejtanit në zemer?

Estimated reading: 4 minutes

LUMMA ASH-SHAJTANJJA (Qendra shejtaneske në zemer)

Stacioni policor që i përket shejtanit.

Fshehja e banditëve të pallatit të zemrës.

Qendra e pëshpëritjeve.

“Gjithkush ka provuar në vetvete aftësinë e brendshme të vendosur në një cep të zemrës që është mjeti për sugjerime dhe tundime djallëzore dhe është një gjuhë shejtaneske që flet për nxitje rreth mendimeve supozuese dhe fuqisë së korruptuar të imagjinatës, e cila bëhet si një shejtan i vogël dhe vepron në kundërshtim me vullnetin e pronarit të tij dhe kundërshton dëshirat e tij – këto janë prova të caktuara të ekzistencës së shejtanëve të mëdhenj në botë.”

Siç thotë Profeti (a.s), “Ka dy lumma (qendra) në zemrën e njeriut. Njëra prej tyre është për frymëzimin e engjëjve dhe tjetra është për sugjerimet e shejtanit. ” shejtani e përdor qëndren e tij si stacion policie.

Kur shejtani u dëbua nga Xheneti sepse nuk bëri sexhde para Ademit, ai iu lut Allahut si vijon:

“((Iblisi) Tha: “Zoti im, për shkak se më përzure (më largove), unë do t’ua zbukuroj (të këqijat) atyre sa të jenë në tokë (në këtë botë) dhe të gjithë ata do t’i largoj nga rruga e drejtë!” Përveç robërve të Tu, të cilët i ke bërë të sinqertë.” (El-Hixhr, 15 / 39-40)

Nefsi dhe shejtani janë dy pengesa shumë të rëndësishme në zhvillimin shpirtëror të njeriut. Nefsi punon nga brenda dhe shejtani nga jashtë për të shkatërruar botën tonë dhe ahiret. Nefsi ka shumë cilësi të dëmshme si krenaria, mendjemadhësia dhe egoizmi. shejtani i njeh shumë mirë këto miniera, të cilat janë të përshtatshme për tu përpunuar, dhe i përpunon ato. Ai e njeh dobësinë e shpirtit dhe i kap ato.

Nefsi është përfaqësuesi(ndërmjetësuesi) i shejtanit brenda nesh. Është bashkëpunëtori lokal i shejtanit. Është një student i shejtanit nëse nuk është i edukuar. Një person i cili i bindet dëshirave të këqija të nefsit të tij do të bjerë në mëkate, do t’u bindet urdhrave të shejtanit dhe do të bëhet skllav i tij.

Litari këputet në pikën e tij më të dobët; një kështjellë pushtohet përmes vendit të saj më të dobët. Në mënyrë të ngjashme, shejtani përfiton nga dobësitë e nefsit në trup për ta pushtuar atë. Kur’ani tërheq vëmendjen për disa dobësi të nefsit me ajetin vijues: Njerëzve u është zbukuruar dashuria ndaj të këndshmeve, ndaj grave, djemve e ndaj pasurisë së grumbulluar nga ari e argjendi, ndaj kuajve të stolisur, bagëtisë e bujqësisë. Këto janë kënaqësi të kësaj bote, po tek All-llahu është e ardhmja më e mirë.”(Aal-i Imran, 3/14)

Kjo është, njeriu është shumë i dhënë pas tyre për shkak të natyrës së tij. Ai e kalon jetën e tij duke luftuar për t’i marrë ato. Provat më të vështira të njeriut janë përmes tyre.

Së bashku me dobësitë e përmendura në ajetin e mësipërm, nefsi ka shumë dobësi të tjera si përtacia, apetit të përzemërt, vetëlavdërimi, mendjemadhësia, tërbimet e panevojshëm, të kesh ndjenja të verbra, varësi, indiferencë, injorancë, dëshira dhe tërheqja ndaj kënaqësive . Këto dobësi përpunohen nga shejtani si një minierë.

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

PËRMBAJTJA