Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Cili është qëllimi ose përfitimi i shejtanit për të devijojuar njeriun deri në ditën e gjykimit?

Estimated reading: 5 minutes 140 views

Ekzistenca e satanit (shejtanit) është një pjesë e provës që duhet të marrin qeniet njerëzore. Është e domosdoshme. Sepse, njeriu ka nevojë për fuqinë e engjëjve që do të ndihmojnë mendjen e tij, që është një udhëzues i rëndësishëm për njeriun që të ndjekë rrugën pozitive ose negative në provë; në mënyrë të ngjashme, ai ka nevojë për ekzistencën e djajve që do të ndihmojnë dëshirat e shpirtit të tij që priren ta devijojnë atë nga rruga e duhur. Prandaj, njëra anë e zemrës është shtëpi për engjëjt dhe tjetra për djajtë. Kur njeriu bën dallimin midis të mirës dhe të keqes, dhe të drejtës dhe të gabuarës, dhe ai përdor vullnetin e tij të lirë, ai është i ekspozuar ndaj këshillave të engjëjve dhe sugjerimeve të shejtanit. Nëse ai është me fat, ai dëgjon urdhrat e shpalljes, sugjerime me kuptim të mirë dhe këshillat e engjëllit; dhe, ai e bën preferencën e tij në përputhje me rrethanat. Sidoqoftë, nëse ai është i pafat – Zoti na ruajt – ai është i prekur nga dëshirat e shpirtit të tij dhe mashtrimet e Satanait; dhe ai bën preferencën që është kundër tij.

– Kjo është detyra e vërtetë e satanait por ai e shfrytëzon çdo mundësi pasi që ai është armiku i njeriut. Meqenëse puna e tij është sugjerime, ai nuk ka pse të bëjë përpjekje shtesë dhe të shpenzojë energji shtesë. Është një fakt që shihet qartë që madje disa njerëz në botë marrin dhimbje dhe punojnë shumë për të dëmtuar armiqtë e tyre.

“Atëherë shejtani i bëri ata të rrëshqasin nga (kopshti) dhe t’i nxornin nga gjendja (e shkëlqimit) në të cilën kishin qenë. Ne thamë: “Zbrituni, të gjithë (ju njerëz), me armiqësi mes vete. Në tokë do të jetë vendbanimi juaj dhe mjetet tuaja të jetesës – për një kohë.” Pastaj mësoi Ademi nga Zoti i tij fjalë frymëzimi dhe Zoti i tij u kthye drejt tij; sepse Ai është i Kthyer, Më i Mëshirshmi ”. Është treguar në ajetin e mësipërm (el-Bekare, 2 / 36-37) se qeniet njerëzore dhe djajtë do të qëndrojnë në botë deri në Ditën e Gjykimit dhe se armiqësia e tyre do të vazhdojë.

Do të thotë që djajtë do të jetojnë deri në Ditën e Gjykimit ashtu si qeniet njerëzore.

– Arsyeja pse Iblisi (paraardhësi i djajve / shejtanëve) do të jetojë deri në Ditën e Gjykimit ndryshe nga Hz. Ademi shpjegohet si më poshtë: në Kuran:

(All-llahu) Tha: “Çka të pengoi ty të bësh sexhde, kur Unë të urdhërova?” Ai (Iblisi) tha: “Unë jam më i vlefshëm se ai, më krijove mua nga zjarri, e atë e krijove nga balta!”

(All-llahu) Tha: “Zbrit nga ai (xhenneti), nuk të takon të bësh kryelartësi në të, dil jashtë, s’ka dyshim ti je i poshtëruar”.

(Iblisi) Tha: “Më afatizo gjer ditën kur ringjallen (njerëzit)!”

(All-llahu) Tha: “Ti je i afatizuar!”

(Iblisi) Tha: “Për shkak se më humbe mua, unë do t’u ulem atyre (do t’u zë pusi) në rrugën Tënde të drejtë,”

Mandej do t’ju sillem atyre para, prapa, nga e djathta dhe nga e majta e tyre, e shumicën e tyre nuk do ta gjesh që të falënderohen (të besojnë)!( El-Araf, 7 / 12-17)

Sipas asaj që kuptohet nga ajetet e mësipërme, arsyeja pse Satanai është kaq armiqësor ndaj njeriut është se ai u pushua nga prania hyjnore për shkak të atyre krijesave, të cilat ai i përçmoi. Ai mendon se ishte i mallkuar në botë dhe u çua në rebelimin që e dënoi në Ferr për shkak të qenieve njerëzore; prandaj, ai vendosi të bëjë – pra, të flasim – shumë sakrifica për këtë armiqësi.

– Duket se vazhdimi i Satanait dhe speciet e tij, të cilat Allahu e konsideroi si pjesë të provës dhe dëshira e shejtanit për të ndërmarrë këtë detyrë me dëshirë për hir të armiqësisë u përgjigjej. Allahu jep një provë në përputhje me mençurinë e Tij. Satanai përpiqet ta bëjë njeriun të dështojë në këtë provë.

– Sipas këndvështrimit të studiuesve islam, mendjemadhësia, pafytyrësia dhe armiqësia e vendosur në mendimin e Satanait është aq e madhe sa ai nuk ka kohë të gjejë të vërtetën ose të punojë në mënyrë që të kthehet në të.

– Megjithatë, siç është përmendur në ajetin e mësipërm, mençuria pas thënies së All-llahut: “Bëhuni midis atyre që respektojnë” jo “Unë ju dhashë qetësi” kur Satani kërkoi që të merrte përshtypje është si vijon:

Nëse Allahu do të kishte thënë, “Unë ju dhashë përgjigje”, do të nënkuptonte një përgjigje pozitive për dëshirën e Satanait. Nuk është në pyetje që Allahu t’i përgjigjet pozitivisht, që do të thotë ta vlerësojë atë, shejtanin, të cilin e largoi nga prania e Tij. Me shprehjen “Jeni në mesin e atyre që respektojnë” që preferohet që Satani të jetë në mesin e atyre që respektojnë (si katër kryeengjëjt dhe bartësit e Fronit) tregohet se Satanai është një nga ata që iu dha respektimi për dekretin e  parakohshëm, përpara se ta kryente atë krim dhe që atij nuk iu dha respekt për shkak të dëshirës së tij. (Ibn Ashur, interpretimi i vargut 15 të el-Araf).

https://questionsonislam.com/question/what-purpose-or-benefit-satan-wanting-deviate-man-until-day-judgement

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Cili është qëllimi ose përfitimi i shejtanit për të devijojuar njeriun deri në ditën e gjykimit?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA