Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Çështja më e rëndësishme është shpëtimi i besimit

Cili është kuptimi i hadithit: “Shejtani rrjedh në enët e gjakut të njeriut me gjak”?

Estimated reading: 4 minutes 224 views

Në një transmetim thuhet si vijon:

Profeti a.s ka thënë: “Mos hyni tek gratë që burrat e tyre mungojnë; sepse, me të vërtetë shejtani rrjedh përmes juve ndërsa rrjedh gjak”.

Ne thamë: “Dhe ti?”

Ai tha: “Dhe mua, por Allahu më ndihmoi mbi të (ai u dorëzua), kështu që unë jam i sigurt”. (Tirmidhi, Rada 17, 1172). (përkthyer nga anglishtja)

SHPJEGIM:

  1. Në hadith, i Dërguari i Allahut s.a.s na këshillon që të mos hyjmë tek gratë, burrat e të cilave nuk janë aty.
  2. Rrjedhja e shejtanit në trupin tonë si gjaku mund të ketë dy kuptime:
  3. a) shejtanit mund t’i jetë dhënë vërtet fuqia për të rrjedhur në trupin e njeriut. Në këtë rast nuk bëhët fjalë për metafor në hadith.
  4. b) Kjo shprehje mund të jetë një metaforë. Mund të përfaqësojë bollëkun e mashtrimeve të shkaktuara nga shejtani.
  5. Sufyan ath-Thavri kundërshton çështjen e bërjes së shejtanit musliman dhe thotë, “shejtani nuk mund të jetë musliman”. Në atë rast, është e përshtatshme të shqiptohet folja اَسْلَمَ jo si “aslama” (në formën e kaluar) por si “aslamu” (në formën e tashme). Kjo do të thotë “Unë u mbajta i sigurt prej tij”.

Ibn Abas tregon: “I Dërguari i Allahut (a.s.) tha: “Shejtani qëndron në pritje në zemrën e njeriut. Kur njeriu përmend Allahun, ai ndalon; kur njeriu është i pakujdesshëm, ai shkakton mashtrime.” (Bukhari, Tafsir, Qul audhu birabbinnas 1)

Origjina e këtij transmetimi nga Buhariu është pak më ndryshe. Buhariu e jep rrëfimin pa zinxhirin e saj transmetues dhe përfshin fjalën vesves si një përkufizim: “Al-Vesves: Kur lind njeriu, shejtani hyn brenda tij; Kur njeriu përmend Allahun, ai largohet; nëse Allahu nuk përmendet, ai vendoset në zemrën e njeriut.”

Said Ibn Mansur raporton këtë hadith me disa shtesa që e bëjnë atë më të kuptueshëm: “Kur të lindë njeriu, shejtani vendoset mbi zemrën e tij. Nëse mendon dhe përmend emrin e Allahut, shejtani ndalon; nëse njeriu është i pakujdesshëm, ai shkakton mashtrime.”

Ibn Marduja raporton një version tjetër të hadithit nga Ibn Abasi r.a: “Vesvesi është shejtani. Kur lind një fëmijë, shejtani është në zemrën e tij. Vesvesi e trajton atë ashtu si dëshiron. Sidoqoftë, kur ai person përmend Allahun, shejtani ndalon; kur njeriu është i pakujdesshëm, shejtani bie në zemër dhe shkakton iluzione “.

Said Ibn Mansur raporton një hadith të ngjashëm nga Urva Ibn Ruvajn: “Hz. Isa i kërkoi Zotit të tij t’i tregonte vendin e shejtanit tek njeriu. Allahu ia tregoi atë. Koka e shejtanit ishte si një gjarpër dhe koka e tij ishte në frytin e zemrës. Kur personi përmendi Allahun, shejtani u tërhoq dhe u ndal; kur ai ndaloi së përmenduri Allahun, shejtani u kthye dhe foli “.

Domethënia e Sures Nas:

Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!”

Sunduesin e njerëzve,

Të adhuruarin e njerëzve,

Prej të keqes së cytësit që fshihet.

I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,

“Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.

Pejgamberi (a.s) urdhëroi Ibn Omerin si më poshtë:

“O Ibni Omer! Kujdesu për fenë tënde! Kujdesu për fenë tënde! Është mishi dhe gjaku yt. Kujdes se nga kush e merr fenë tënde. Merre nga ata që janë të drejtë dhe mos e merr nga ata që kanë devijuar “.

Siç shihet në hadithin e mësipërm, gjaku krahasohet me fenë. Kur konsiderohet ky kuptim, shejtani që rrjedh në enët e gjakut të njeriut është metaforik; kuptohet që shejtani shkakton mashtrime te njeriu gjatë gjithë kohës për ta bërë atë të humbur.

Burimi

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Cili është kuptimi i hadithit: “Shejtani rrjedh në enët e gjakut të njeriut me gjak”?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA