Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Kurani fillon me urdhrin “lexo!”

Nëse Shejtani nuk do të ishte krijuar, a do të kishim qenë të gjithë në Parajsë?

Estimated reading: 2 minutes 156 views

Ekzistojnë disa incidente për të cilat njeriu mendon, të cilat janë Ademi (paqja e Zotit qoftë mbi të) që është dëbuar nga Parajsa, dërgimi në botë dhe Shejtani që e ka shkaktuar këtë. Disa njerëz ndodh që mendojnë për këtë pyetje: Nëse Shejtani nuk do të ishte krijuar, a do të kishte qëndruar Adami (a.s.) në parajsë, dhe a do të kishim qëndruar të gjithë edhe ne atje?

Para se t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje, le t’i kushtojmë vëmendje dialogut të Allahut të Madhërishëm me engjëjt para se Ai të krijojë Ademin (a.s.). Kjo ngjarje shprehet në Suren El-Bekare: Dhe kur Zoti yt u tha engjëjve: Ja! Unë jam gati të vendos një mëkëmbës në tokë, ata thanë: A do të vendosësh atje një që do të bëjë dëm në të dhe do të derdhë gjak, ndërsa ne, ne himnojmë lavdërimin Tënd dhe të Shenjtërojmë Ty? Ai tha: Me të vërtetë unë e di atë që ju nuk e dini. (El-Bekareh Sure, 2:30)

Siç është e qartë nga përkthimi i ajetit, Allahu i Madhërishëm njofton se Ai do ta linte njerëzimin të ekzistonte në tokë para se ta krijonte Adamin (a.s.). Pra, Ai (xh.sh) njoftoi se njerëzimi do të jetonte në botë jo në Parajsë. Se Shejtani që e mashtroi Ademin (Paqja qoftë mbi Të) u bë vetëm shkak për njerëzit që u dërguan në botë.

Nga ana tjetër, ndryshe nga engjëjt, njeriut i janë dhënë dëshirat dhe ndjenjat trupore. Në mënyrë që të shiheshin reflektimet e këtyre ndjenjave, ishte e nevojshme që njeriut t’i jepeshin përgjegjësi dhe të testoheshin në mënyrë që në fund të kësaj prove dhe eksperimenti, ose ai të fitojë një vlerë të denjë për Parajsën ose të bjerë në një pozitë të përshtatshme për ferr.

EN source: https://questionsonislam.com/article/if-satan-had-not-been-created-would-we-all-have-been-paradise

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Nëse Shejtani nuk do të ishte krijuar, a do të kishim qenë të gjithë në Parajsë?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA