Pyetje Islame

Pyetje Islame

A e keni ditur?

Veprat janë sipas qëllimeve

Cka do të thotë sahabë, kush quhet sahabë?

Estimated reading: 2 minutes 143 views

Studiuesit kanë shprehur pikëpamje të ndryshme mbi përkufizimin e njerëzve që mund të quhen “sahabe”. Ibn Haxheri (ra) thotë: Përshkrimi më autentik i sahabëve me të cilët jam njohur është si më poshtë:

“Sahab është një person që besoi në Profetin (salallahu alejhi ue selam), u takua me Të dhe ndërroi jetë me Islam.”

  • Pjesa “u takua me Të” është pranuar nëse një person edhe vetëm qe parë me Pejgamberin a.s. pavarësisht nëse kishte qëndruar në një kuvend për një kohë të gjatë apo të shkurtër në bisedën e Tij s.a.v.
  • Përsëri, sipas shprehjes “që besoi në Profetin” në përshkrim, nëse një person takoi Profetin (a.s.) kur ishte jobesimtar dhe nuk e takoi Profetin (a.s.) përsëri pasi besoi, nuk është konsideruar Sahabë.
  • Sipas frazës “ndërroi jetë me Islam“; nëse një person takoi Profetin (salallahu alejhi ue sel-lem) si besimtar por më vonë u bë një murted (i dalur nga feja) – Zoti na ruajt – dhe vdiq si i tillë, nuk konsiderohet si Sahabë. Kanë qenë pak njerëz të këtij lloji. Nga ana tjetër, nëse një person takon Profetin (a.s.) si besimtar, më vonë bëhet murted dhe më vonë konvertohet në Islam pa vdekur përsëri, ai prapë konsiderohet Sahabë pavarësisht nëse takohet me Pejgamberin a.s. për herë të dytë apo jo.

Pikëpamja që u sqarua më lartë bazohet në pikëpamjen më autentike të preferuar nga studiuesit e hadithit siç është Hoxha i Buhariut, Ahmed bin Hanbal dhe dijetarët që i ndjekin ato. (El-Isabe, 1/7-8). Jetëshkrimet e sahabëve të nderuar me shembuj nga jetët e tyre mund të lexohen në burimin shqip: Enciklopedia Sahabët

Perkthyer nga: https://sorularlaislamiyet.com/sahabenin-tanimi-nedir-kimlere-sahabe-denilir

Lini një koment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shpërndaje

Cka do të thotë sahabë, kush quhet sahabë?

Kopjo linkun

PËRMBAJTJA